Nabożeństwo Fatimskie

Nabożeństwo Fatimskie

Wczesną jesienią 2007 roku uczestnicy Parafialnej Pielgrzymki do Fatimy ufundowali kościołowi parafialnemu figurę Matki Bożej Fatimskiej, którą sami przywieźli z Portugalii. Stali się oni tym samym inicjatorami nabożeństw fatimskich.

Nabożeństwa te są wypełnieniem woli Maryi i odpowiedzią na Jej objawienie się i słowa w Fatimie wypowiedziane do trojga młodych wizjonerów w 1917 roku w Portugalii. W miesiącach, w których dokonywały się objawienia w Fatimie – od maja do października – każdego 13 dnia miesiąca celebrujemy NABOŻEŃSTWA ZA WSTAWIENNICTWEM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ. Na pierwsze w tegorocznym cyklu nabożeństwo fatimskie zapraszamy 13 maja o 20:00. Na nabożeństwo składa się różaniec, Msza Święta oraz procesja ze świecami i figurą Matki Bożej. Prosimy przynieść świece.

Przez modlitwę różańcową rozważamy życie i postawę Matki Bożej oraz Jej Syna, Wcielonego Jednorodzonego Syna Bożego, który dla naszego zbawienia stał się człowiekiem i ofiarował swoje życie za nas na krzyżu. W praktykowaniu tych nabożeństw chcemy wypełniać także duchowy testment św. Maksymiliana Kolbego, szukając ratunku u Niepokalanej.

Uczestnicząc w Ofierze Eucharystycznej, odmawiając różaniec fatimski, uczestnicząc w procesji wokół kościoła, dawajmy świadectwo naszej wiary i miłości, ufności, że Chrystus spełni to, o co Go prosimy dziecięcego zaufania do naszej Matki i postawy dojrzałych chrześcijan, którzy starają się czynem jak najlepiej pokazywać owoce swojej wiary, zmierzając drogą, którą jest sam Chrystusa i którą najdoskonalej szła Jego Matka.

Pierwsza Komunia Święta

Pierwsza Komunia Święta

Już niedługo z ust drugoklasistów usłyszymy słowa:
Zaczyna się Msza święta.
Ksiądz ołtarz całuje.
W ten sposób Panu Bogu
cześć swą okazuje.
Przy takim stole,
przed wielu wiekami,
zasiadł Pan Jezus
ze swymi uczniami.
Razem spożyli
Ostatnią Wieczerzę.
Teraz do ich grona
ja również należę.

W niedziele 10 i 17 maja, w czasie Mszy Świętej o 9:30 (w tych dniach nie będzie Mszy o 10:00) Pan Jezus po raz pierwszy przyjdzie do serc naszych młodych Parafian, które będą oczyszczone w sakramencie spowiedzi świętej w sobotę (9 i 16 maja) o 9:00.

Co to znaczy, że przyjdzie do ich serc? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy na chwilę wrócić do wieczernika. Tam, podczas Ostatniej Wieczerzy, tuż przed swoją śmiercią, Pan Jezus podał Apostołom chleb i powiedział: „Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje”. Tak samo dał im wino, mówiąc: „Bierzcie i pijcie, to jest Krew moja” (por. 1 Kor 11,24-25). I wierzymy, że choć Apostołowie czuli w ustach smak chleba i wina, prawdziwie spożywali Ciało i Krew Chrystusa. A to był znak Jego nieskończonej miłości. Kto bowiem kocha, jest gotów oddać ukochanej osobie wszystko, co ma najcenniejszego. Pan Jezus na tym świecie miał niewiele rzeczy, które mógłby ofiarować Apostołom. Jednak dał im coś największego – dał im samego siebie. Odtąd, przyjmując ten najświętszy Pokarm, mogli być stale z Panem Jezusem. On sam mieszkał w ich sercach i napełniał je świętością. Oto, co znaczy, że Pan Jezus przychodzi do ludzkich serc. On jest w nas, Jego miłość nas napełnia i sprawia, że stajemy się coraz bardziej podobni do Niego, coraz bardziej święci.

Dzień Pierwszej Komunii św. jest dla chrześcijanina jednym z najważniejszych w życiu. Jako rodzice, chrzestni czy krewni uczestniczący w uroczystości, nie zaniedbajmy okazji, aby razem z dzieckiem przystąpić w tym dniu do Stołu Pańskiego, ofiarowując Komunię św. w jego intencji. Od naszej roztropności w dużym stopniu będzie zależeć, jak dziecko przeżyje ten niezwykły dzień i jakie wspomnienia zachowa na całe życie.

Tydzień Modlitw o Powołania

Tydzień Modlitw o Powołania

Jak co roku, w czwartą Niedzielę Wielkanocną, która w tym roku przypada 3 maja, rozpoczął się Tydzień Modlitw o Powołania. Praktykę modlitwy całego Kościoła w intencji powołań do stanu kapłańskiego i życia zakonnego ustanowił papież Paweł VI w 1964 roku jako odpowiedź na pogłębiający się kryzys.

Modlitwa o powołania powinna być nieustanna i pełna zaufania – napisał Benedykt XVI w orędziu na 46. Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Ojciec Święty zwraca uwagę na to, że podtrzymywanie żywej modlitwy w intencji powołań w rodzinach, parafiach, ruchach i we wszystkich wspólnotach zakonnych i diecezjalnych jest „naszym pierwszym obowiązkiem”.

Odpowiadając na wezwanie Ojca Świętego w niedzielę, 3 maja, po każdej Mszy odmówiliśmy modlitwę Benedykta XVI o powołania. Papieskimi słowami będziemy się modlili także przez cały tydzień po Mszy Świętej o 18:00. Zachęcamy również do jej indywidualnego odmawiania.

Ojcze, spraw, by wśród chrześcijan
rozkwitały liczne i święte powołania kapłańskie,
które będą podtrzymywały żywą wiarę
i strzegły wdzięczną pamięć o Twoim Synu Jezusie
poprzez głoszenie Jego słowa
i sprawowanie sakramentów,
przez które nieustannie odnawiasz Twoich wiernych.

Daj nam świętych szafarzy Twojego ołtarza,
aby byli mądrymi i żarliwymi stróżami Eucharystii,
sakramentu najwyższego daru Chrystusa
dla zbawienia świata.

Powołuj sługi Twego miłosierdzia,
którzy poprzez sakrament Pojednania
będą rozszerzać radość z Twojego przebaczenia.

Spraw Panie, by Kościół przyjmował z radością
liczne natchnienia Ducha Twojego Syna
i posłuszny Jego wskazaniom
troszczył się o powołania do kapłaństwa
i do życia konsekrowanego.

Wspieraj Biskupów, kapłanów i diakonów,
osoby konsekrowane i wszystkich ochrzczonych w Chrystusie,
aby wiernie wypełniali swoje posłannictwo
w służbie Ewangelii.

Prosimy o to przez Chrystusa naszego Pana. Amen.
Królowo Apostołów – módl się za nami.

Msza za maturzystów

Msza za maturzystów

W poniedziałek, 4 maja rozpoczyna się tegoroczny egzamin maturalny.

Zapraszamy Dyrekcje Szkół Ponadgimnazjalnych, Grono Pedagogiczne, Rodziców i Maturzystów na Mszę Świętą w intencji tegorocznych abiturientów z całego Słupska, by umocnieni darami Ducha Świętego umiejętnie wykorzystali wiedzę w trakcie egzaminu maturalnego oraz we właściwy sposób rozpoznali życiowe powołanie.

Odbędzie się ona w niedzielę, 3 maja, o godzinie 20:00 w Kościele Mariackim.

Uroczystość NMP Królowej Polski

Uroczystość NMP Królowej Polski

Pod datą 3 maja wpisana jest w polskiej tradycji uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. W tym roku 3 maja to IV Niedziela Wielkanocna, dlatego też liturgiczna uroczystość NMP Królowej Polski jest przeniesiona na 4 maja. Tego dnia chcemy wpatrywać się w Maryję – Królową Polski, główną Patronkę naszego Narodu. W duchu aktu oddania naszych dziadów i ojców, i my powierzamy Jej wszystkie trudne osobiste sprawy, problemy naszych rodzin, wspólnoty parafialnej i naszej Ojczyzny. Nie prosimy o zbytek i dobrobyt, ale o opiekę na naszej drodze do Boga. Modlimy się, aby była to wspólna droga wielu narodów, które nazywają Maryję swoją Królową. Duchowo łączymy się z niezwyciężoną Jasną Górą, z której króluje nam od tylu wieków. Maryja nigdy nas nie zawiodła, nawet w najtrudniejszych momentach naszej historii. Nie wstydźmy się tego doświadczenia i nie chowajmy go przed światem. Niech inni widzą, jak bardzo kochamy Matkę naszego Pana i naszą Matkę. Bóg przez Nią czyni dla nas wielkie rzeczy!

Z uroczystością Maryi Królowej Polski każdego roku łączymy przypomnienie Trzeciomajowej Konstytucji. To już 218. rocznica jej uchwalenia. Pamiętając o tym doniosłym wydarzeniu z naszej historii, polecajmy właśnie Maryi – Królowej trudne budowanie demokracji w naszej Ojczyźnie. Polecajmy Jej rządzących i tworzących prawo, aby zawsze na uwadze mieli sprawiedliwość społeczną i dobro wszystkich Polaków, zwłaszcza tych, którzy nie radzą sobie z często brutalną codziennością. Prośmy Maryję, aby dla Jej Syna otwarły się wszystkie polskie serca.

W poniedziałek, 4 maja, zapraszamy na dodatkową Mszę Świętą, o godzinie 9:00, w czasie której odnowimy Milenijny Akt Oddania Polski.

„Chwalcie łąki umajone…”

„Chwalcie łąki umajone…”

W piątek, 1 maja, rozpoczynamy nabożeństwa majowe, którym będą towarzyszyły odczytywane na nowo teksty konferencji św. Maksymiliana Kolbego. Będą one sprawowane w naszym kościele w dni powszednie o 17:30, a w niedziele o 16:30. Bardzo gorąco zachęcamy do codziennego gromadzenia się wokół ołtarza na Eucharystii i na nabożeństwie majowym. O ileż łatwiej kroczyć po drogach wiary razem z Maryją! Ona zwraca swe miłosierne oczy ku naszym troskom, strapieniom, wyprasza łaskę rozwiązania trudnych spraw. Spróbujmy jak Sługa Boży Jan Paweł II, wielki „maryjny” Papież, zawierzyć Jej całe swoje życie i nie tylko w maju, ale każdego dnia powtarzać: „Totus Tuus”! Zachęcamy też, by osoby i rodziny, które nie mogą, z różnych przyczyn, brać udziału w nabożeństwie w kościele gromadziły się w domach na wspólnym śpiewie Litanii loretańskiej, pieśni maryjnych i odmawianiu różańca.

Odpust w Roku św. Pawła Apostoła

Odpust w Roku św. Pawła Apostoła

Program Parafialnej Pielgrzymki Odpustowej do Kościoła Mariackiego, który jest świątynią stacyjną Roku Św. Pawła – środa, 29 kwietnia:

19:00 – modlitwa różańcowa

19:30 – koncert modlitewny: Maksymilianki i Miraculum

19:40 – przygotowanie procesji: na zewnątrz kościoła, przy krzyżu (grupy parafialne niosą sztandary, Straż Honorowa niesie relikwie św. Maksymiliana)

20:00 Procesja (wejście głównymi drzwiami), uroczyste odsłonięcie obrazu i rozpoczęcie Najświętszej Eucharystii