Zakończenie roku szkolnego

W piątek, 19 czerwca kończy się rok szkolny. Zapraszamy dzieci, młodzież, rodziców, nauczycieli i wychowawców na Mszę Świętą o 8:00, w czasie której będziemy dziękowali Panu Bogu za nowe doświadczenia zdobyte w ciągu mijającego roku szkolnego. U progu czasu wakacyjnego pamiętajmy, że od Boga i Jego przykazań nie ma wakacji, a na urlop warto zabrać ze sobą różaniec, modlitewnik lub Pismo Święte. Nie zapominajmy też, że każda niedziela jest drogowskazem na wakacyjnej drodze. Bez tego drogowskazu łatwo się zagubić.

„Boże Kwiaty” – nowa płyta „Maksymilianek”

„Boże Kwiaty” – nowa płyta „Maksymilianek”

Płyta poświęcona pamięci Jana Pawła II – „Boże Kwiaty”, została nagrana przez scholę dziecięcą „Maksymilianki”, działającą w Parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Słupsku, pod opieką s. Nikoletty Florek CSFN oraz ks. Pawła Wojtalewicza.

Autorami tekstów są Beata Lange-Juchum oraz s. Nikoletta Florek. Muzykę stworzyły – s. Nikoletta Florek oraz Monika Zytke. Instrumenty klawiszowe: Marcin Kolbuch oraz Joanna Niewęgłowska.

Płytę będzie można nabyć w niedzielę, 14 czerwca, po Mszach Świętych. Dochód jest przeznaczony na rozwój scholi.

Dziękujemy wszystkim życzliwym ludziom bez których ta płyta by nie zaistniała. Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do sponsorów – FLAIR POLAND oraz AG MEDIA

„Maksymilian” 73/2009

„Maksymilian” 73/2009

Już 14 czerwca ukaże się najnowszy numer naszego parafialnego pisma. Przeczytamy w nim m. in.:
– W cyklu „Panorama wspólnot parafialnych” – Odnowa w Duchu Świętym;
– Bieżące wydarzenia z życia Parafii znajdziemy na stronach „Co słychać dobrego w Parafii Kolbego?” (m. in. o nominacji ks. Krzysztofa i pielgrzymce do kościoła stacyjnego w Roku Św. Pawła);
– Rozmowa z wywodzącym się z naszej Parafii ks. Infułatem Dariuszem Jastrząbem, rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie;
– O Roku Kapłańskim, ogłoszonym przez Papieża Benedykta XVI;
– Siostra Sabina poleca: pieczone ziemniaki z czosnkiem, sałatkę warstwową i udka kurczaka w warzywach;
– Kronika i informator parafialny;
– 25 lat obecności w Słupsku Sióstr Nazaretanek.
Zapraszamy do lektury. Jednocześnie informujemy, że w zakładce „Maksymilian” są już dostępne na naszej stronie archiwalne numery parafialnego pisma.

Boże Ciało – idzie Bóg prawdziwy

Boże Ciało – idzie Bóg prawdziwy

W czwartek, 11 czerwca, przeżywaliśmy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Ważnym momentem dziękczynienia Bogu za Jego bliską obecność pod postacią sakramentalnego chleba pośród nas była procesja eucharystyczna ulicami naszej Parafii. W modlitewnej wędrówce do czterech ołtarzy towarzyszyła nam orkiestra dęta z Kępic. Przystrojone ulice i domy, ołtarze stojące przy naszych domostwach, liczny udział Parafian i Gości był naszym zewnętrznym wyznaniem wiary składanej sobie wzajemnie i innym.

Pierwszy ołtarz został zbudowany przy ul. Piłsudskiego, dzięki staraniom Państwa Tybulewicz, Kłak, Żmuda-Trzebiatowskich, Wiechowskich i Pana Leszka Wojciechowskiego, właściciela sklepu meblowego. Usłyszeliśmy tu wyjątek z Ewangelii świętej, opowiadający o tym, jak to się stało, że Bóg zamieszkał w kawałku chleba. Powróciliśmy myślą do Wieczernika, gdzie ponad 2000 lat temu Jezus oddał się cały uczniom w pierwszej Eucharystii. To wielka ofiara, jaką złożył dla nas. Od tego momentu jest z nami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Czy dziękuję Jezusowi za tę wielką ofiarę, za ten ogromny dar? Czy również staram się być dla drugiego człowieka jak chleb?: nie twardy, nie spleśniały, ale taki, z którego każdy może ukroić sobie tyle, ile mu potrzeba do życia…?

Na skrzyżowaniu ulic Sobieskiego i Z. Augusta powstał drugi ołtarz. W jego tworzenie zaangażowały się Siostry Nazaretanki oraz rodziny Puchalik i Orszulak. Szliśmy ulicami Słupska w uroczystej procesji z Najświętszym Sakramentem. Co jakiś czas klękaliśmy przed Nim, okadzając Go, a więc oddawaliśmy Mu wielką cześć, otrzymując błogosławieństwo. Czy zawsze tak traktuję ten Niebiański Chleb? Jak przyjmuję Komunię św.? Jak zwykłą mąkę zaprawioną wodą, czy też może jak żywego, prawdziwego Boga, który jest pokarmem mojej duszy?

Budowę trzeciego ołtarza koordynowali Państwo Bereżańscy. Wznosił się on przy rondzie im. Kardynała Ignacego Jeża, na skrzyżowaniu ulic Sobieskiego i Banacha. Wsłuchując się w słowa Ewangelii Jezus przypomniał nam przy trzeciej stacji, że i my w przyszłości będziemy żyć mimo naszej śmierci. To naprawdę możliwe! Dzięki wierze w Jezusa i poprzez karmienie się Chlebem dającym życie wieczne. Czy pamiętam, że Eucharystia to mój bilet do nieba? Nie wystarczy być ochrzczonym i wierzącym. Trzeba jeszcze być blisko Jezusa i Nim się karmić. Kto nie będzie spożywał tego Chleba, – jak mówi Jezus – nie będzie miał życia w sobie, będzie martwy. Po to sumiennie przygotowujemy się do swojej I Komunii św., żeby rozpoczęta wtedy przygoda z Jezusem w Eucharystii stała się przygodą całego naszego życia.

Państwo Maj, Państwo Hubisz i Państwo Rosochaccy przygotowali ołtarz przy ulicach Banacha – Jana Kazimierza. Przypomnieliśmy sobie tu prawdę, że Eucharystia jednoczy ludzi różnych krajów, różnych narodowości, różnych kultur, a nawet różnych czasów! A nas tak często poróżniają byle błahostki… Nie potrafimy być jedno nawet we własnym domu, na swojej ulicy, w jednej klasie w szkole, w miejscu pracy… Często ze swoimi najbliższymi czy z sąsiadami żyjemy gorzej, niż z zupełnie obcymi ludźmi, których spotkamy na ulicy, bądź w sklepie. Jezus wzywa nas do jedności!

Procesję zakończył hymn „Ciebie Boga wysławiamy”. Ksiądz Proboszcz Jerzy Chęciński podziękował Panu Bogu za piękną pogodę i to wielkie zjednoczenie w modlitwie tak wielu Parafian i Gości. Słowa wdzięczności skierował także do wszystkich, którzy przyczynili się do przeżycia tego wielkiego święta Jezusa obecnego pośród nas w Eucharystii.

„Maksymilianki” na fesiwalu

„Maksymilianki” na fesiwalu

Dziecięca schola „Maksymilianki” wzięła udział w finale XX Festiwalu Pieśni Religijnej im. Jana Pawła II „Życie jest hymnem – wyśpiewaj go”. Odbył się on w niedzielę, 31 maja, w Koszalinie. Został zorganizowany przez Urząd Miasta Koszalin, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” – (Oddziały w Koszalinie, Pile, Słupsku, Szczecinku), Wydział Duszpasterski Kurii Biskupiej w Koszalinie.

Jury Festiwalu, po wysłuchaniu 27 wykonawców, postanowiło przyznać naszej scholi trzecie miejsce w kategorii dziecięce zespoły wokalno – instrumentalne. Brawo!!

Zesłanie Ducha Świętego

Zesłanie Ducha Świętego

W uroczystość Zesłania Ducha Świętego (niedziela, 31 maja), nazywaną w Polsce Zielonymi Świątkami, kończy się okres Wielkanocy. Kościół modli się: „Panie, nasz Boże, spraw, aby zgodnie z obietnicą Twojego Syna Duch Święty dał nam głębiej zrozumieć tajemnice Eucharystii i doprowadził nas do całej prawdy”. On umacnia to, co słabe, prostuje to, co błędne, rozgrzewa oziębłe i przynosi błogosławieństwo pokoju. A my, poddając się Jego światłu i Jego ciepłu, jak uczniowie zgromadzeni wokół Maryi w Wieczerniku, możemy o tym zaświadczyć w codziennym życiu. Nie lękajmy się, On wszystkiego nas nauczy. Tylko otwórzmy się na Jego światło i pamiętajmy, że każda Eucharystia jest wciąż dokonującą się Pięćdziesiątnicą!

W uroczystość Zielonych Świątek  za odśpiewanie hymnu O stworzycielu Duchu Przyjdź możemy uzyskać odpust zupełny. Tego dnia rozpoczyna się ostatni tydzień Komunii wielkanocnej, do której zobowiązuje nas przykazanie kościelne.

Święto NMP Matki Kościoła

W poniedziałek, 1 czerwca (tradycyjnie drugi dzień Zielonych Świąt), obchodzimy święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Podczas Soboru Watykańskiego II biskupi polscy złożyli w Stolicy Apostolskiej prośbę o ogłoszenie Najświętszej Maryi Panny Matką Kościoła i oddanie całej ludzkości Jej Macierzyńskiemu Sercu. Zamykając drugą sesję soborową papież Paweł VI ogłosił Maryję Matką Kościoła. Poniedziałkowe święto podkreśla rolę, jaką Maryja pełni w historii zbawienia i mistycznym Ciele Chrystusa – Kościele.

Tego dnia dodatkowa Msza Św. o 9:00 z okazji drugiej rocznicy nadania imienia ks. Jana Twardowskiego Gimnazjum Nr 2.

W poniedziałek obchodzimy też Dzień Dziecka. Nie szczędźmy modlitwy naszym pociechom, które są przecież przyszłością rodzin, Narodu i Kościoła. Niech nie zabraknie – nie tylko dzisiaj! – czułych słów miłości i akceptacji. Czasami łatwo jest dawać, ale dawać siebie jest najtrudniej. Pamiętajmy o dzieciach, które są kochane za mało, o dzieciach niechcianych, które nie mają domu rodzinnego, nie doświadczyły czułości rodzicielskiej. Może są gdzieś w pobliżu i wystarczy drobny gest z naszej strony, aby także im przysporzyć odrobinę radości!