„Chwalcie łąki umajone…”

„Chwalcie łąki umajone…”

W piątek, 1 maja, rozpoczynamy nabożeństwa majowe, którym będą towarzyszyły odczytywane na nowo teksty konferencji św. Maksymiliana Kolbego. Będą one sprawowane w naszym kościele w dni powszednie o 17:30, a w niedziele o 16:30. Bardzo gorąco zachęcamy do codziennego gromadzenia się wokół ołtarza na Eucharystii i na nabożeństwie majowym. O ileż łatwiej kroczyć po drogach wiary razem z Maryją! Ona zwraca swe miłosierne oczy ku naszym troskom, strapieniom, wyprasza łaskę rozwiązania trudnych spraw. Spróbujmy jak Sługa Boży Jan Paweł II, wielki „maryjny” Papież, zawierzyć Jej całe swoje życie i nie tylko w maju, ale każdego dnia powtarzać: „Totus Tuus”! Zachęcamy też, by osoby i rodziny, które nie mogą, z różnych przyczyn, brać udziału w nabożeństwie w kościele gromadziły się w domach na wspólnym śpiewie Litanii loretańskiej, pieśni maryjnych i odmawianiu różańca.

Odpust w Roku św. Pawła Apostoła

Odpust w Roku św. Pawła Apostoła

Program Parafialnej Pielgrzymki Odpustowej do Kościoła Mariackiego, który jest świątynią stacyjną Roku Św. Pawła – środa, 29 kwietnia:

19:00 – modlitwa różańcowa

19:30 – koncert modlitewny: Maksymilianki i Miraculum

19:40 – przygotowanie procesji: na zewnątrz kościoła, przy krzyżu (grupy parafialne niosą sztandary, Straż Honorowa niesie relikwie św. Maksymiliana)

20:00 Procesja (wejście głównymi drzwiami), uroczyste odsłonięcie obrazu i rozpoczęcie Najświętszej Eucharystii

Tydzień Biblijny

„Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II” (publiczne stowarzyszenie wiernych erygowane przez Konferencję Episkopatu Polski) zaprasza do przeżycia Pierwszego Tygodnia Biblijnego (26.04 – 02.05). Celem Dzieła Biblijnego jest pogłębianie rozumienia Objawienia Pańskiego w świetle Pisma Świętego zgodnie z nauką Kościoła oraz kształtowanie duchowości i kultury biblijnej w duszpasterstwie, szczególnie kaznodziejstwie i katechezie, a także w indywidualnej formacji wiernych. Nie ulega bowiem wątpliwości, że Chrystusa może się lękać tylko ten, kto Go nie zna, bo nie zna Ewangelii.

Wszystkich, którzy pragną zgłębiać Pismo Święte w naszej Parafii zachęcamy do czynnego udziału w Kręgu Biblijnym, który nie jest tylko grupą osób czytających Pismo Święte. W Kręgu Biblijnym przede wszystkim „Nauczysz się rozpoznawać Oblicze Boga w słowach Boga” (Grzegorz Wielki). Spotkania w Kręgu Biblijnym to czas, gdzie zaczynasz więcej wierzyć, początek gdzie zaczynasz robić coś, co jest pragnieniem Bożym. Po przeanalizowaniu danego fragmentu w modlitwie pytasz się Ojca Niebieskiego, w co masz uwierzyć, co przestać robić, a co zacząć, co natomiast masz robić lepiej niż dotychczas. I wtedy dostajesz odpowiedz, bo Krąg Biblijny to miejsce gdzie On sam przychodzi do nas i zmienia „SŁOWO W CIAŁO” (2 Tm 3,16, J 1,1; 14).

Spotkania Kręgu Biblijnego prowadzi ks. Piotr Zieliński. Zasadniczo odbywają się one w drugi i czwarty wtorek miesiąca po wieczornej Mszy Świętej.

Pola Nadziei

Pola Nadziei to coroczna kampania zbierania funduszy na rzecz opieki dla osób terminalnie chorych. Żonkile – symbol kampanii – są międzynarodowym symbolem nadziei. Przypominają nam o ludziach cierpiących, oczekujących naszej pomocy i opieki w trudnym okresie odchodzenia z tego świata.

W ramach ogólnopolskiej akcji Pola Nadziei dzieci ze Szkolnego Koła Caritas zbierają w niedzielę – 26 kwietnia – po Mszach Świętych ofiary na powstające w Darłowie hospicjum Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, wręczając ofiarodawcom świeżego żonkila.

„Amen Bogu na chwałę”

„Amen Bogu na chwałę”

W sobotę, 25 kwietnia, grupa naszych Parafian oraz księży uczestniczyła w liturgii święceń biskupich ks. Krzysztofa Zadarki w koszalińskiej katedrze. Głównym konsekratorem był bp Edward Dajczak, a współkonsekratorami – abp Kazimierz Nycz oraz bp Tadeusz Werno.

W homilii bp Dajczak mówił do nowego biskupa: „Uczyń sobą ten Kościół w koszalińsko-kołobrzeskiej cząstce jeszcze bardziej wiernym Bogu i jeszcze bardziej uległym”.

Na zakończenie liturgii biskup Krzysztof, dziękując wszystkim za obecność – mówił – nawiązując do swojego zawołania z 2. Listu św. Pawła do Koryntian „Amen Bogu na chwałę” (2 Kor 1,20). „Jest to moje wezwanie i na nowo postanowienie, nieodwołalna, prostolinijna decyzja kontynuacji pracy pasterskiej w Kościele i dla Kościoła (…). Dziś, w tym świętym zgromadzeniu eucharystycznym, w środku Kościoła, świadomy swojej ludzkiej słabości, upraszam Boga dla siebie o ewangeliczną mądrość, wytrwałość i miłość niezbędną dla każdego biskupa”.

Odpust ku czci św. Pawła Apostoła

Odpust ku czci św. Pawła Apostoła

Rok św. Pawła, ogłoszony przez Ojca św. Benedykta XVI w związku z dwutysięczną rocznicą narodzin Apostoła Narodów (trwa od 28 czerwca 2008 r. do 29 czerwca 2009 r.) jest w Kościele okazją do uzyskania licznych odpustów. Również w naszym mieście.

Penitencjaria Apostolska, wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, dekretem z dnia 10 maja 2008 r. ogłosiła warunki uzyskania odpustu zupełnego w Roku św. Pawła. Dekret dotyczy uzyskania odpustu zupełnego w Rzymie w Bazylice św. Pawła za Murami, we wszystkich miejscach kultu św. Pawła w Kościołach lokalnych oraz w określone dni w kościołach wyznaczonych przez biskupa diecezjalnego.

Parafialna Pielgrzymka Odpustowa do Kościoła Mariackiego, który jest świątynią stacyjną Roku Św. Pawła – odbędzie się w środę, 29.04. Zapraszamy wszystkich Parafian na 20:00 do Kościoła Mariackiego na uroczystą Eucharystię ku czci św. Pawła Apostoła.

Zgodnie z dekretem Penitencjarii wierni mogą uzyskać odpust zupełny w następujących okolicznościach i miejscach:

1/ W Bazylice św. Pawła za Murami w Rzymie.
W ciągu całego Roku św. Pawła (codziennie) każdy wierny, za nabożne nawiedzenie papieskiej Bazyliki św. Pawła za Murami w Rzymie, odmówienie dowolnej modlitwy przed Najśw. Sakramentem, następnie Ojcze nasz i Wierzę w Boga, przy ołtarzu konfesji nad grobem Apostoła Narodów, oraz odmówienie wezwania ku czci Matki Bożej i św. Pawła (ten akt pobożności jest ściśle związany ze wspomnieniem także św. Piotra Ap.) i spełnieniu zwykłych warunków (spowiedź sakramentalna, przyjęcie Komunii św., modlitwa w intencjach Ojca św., wyzbycie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu) może zyskać odpust zupełny raz w ciągu dnia, który można ofiarować za żyjących i umarłych.

2/ Udział w nabożeństwie w dniu inauguracji lub zakończenia Roku św. Pawła.
Każdy wierny, który spełnił zwyczajne warunki (jak w p .1), może uzyskać odpust zupełny we wszystkich kościołach i kaplicach za uczestniczenie w celebracji liturgicznej lub innym nabożeństwie sprawowanym w pierwszym dniu Roku św. Pawła (29 czerwca 2008 r. ) oraz w dniu jego zakończenia (29 czerwca 2009 r.).

3/ Udział w nabożeństwie sprawowanym w określonych dniach w wybranych kościołach diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.
Po spełnieniu zwyczajnych warunków (jak w p. 1) odpust zupełny można uzyskać uczestnicząc w celebracji liturgicznej lub innym nabożeństwie sprawowanym ku czci Apostoła Narodów 29 dnia każdego miesiąca Roku św. Pawła (w lutym 2009 r. w dniu 28), jak również 18 listopada 2008 r. w święto Poświęcenia Bazyliki św. Pawła za Murami oraz w dniu 25 stycznia 2009 r. w święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła, w następujących kościołach stacyjnych naszej diecezji:
– katedralnym pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Koszalinie,
– konkatedralnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kołobrzegu,
– pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego w Słupsku,
– pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Skrzatuszu,
– pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Pile,
– pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Szczecinku,
– pw. św. Pawła w Drawsku Pomorskim,
– Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej na Górze Chełmskiej w Koszalinie.

4/ Odpust zupełny mogą uzyskać również te osoby, które z powodu choroby lub innej uzasadnionej i poważnej przyczyny nie są w stanie fizycznie dopełnić warunków wyżej wskazanych. Muszą jednak postanowić, że je spełnią, gdy tylko będzie to możliwe i włączyć się duchowo w któreś z jubileuszowych nabożeństw ku czci św. Pawła, wykluczając wszelkie przywiązanie do grzechu i ofiarując Bogu swe modlitwy i cierpienia w intencji jedności chrześcijan.

Święcenia biskupie ks. Krzysztofa Zadarki

Święcenia biskupie ks. Krzysztofa Zadarki

W liście na Wielki Post 2009 r. ordynariusz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, bp Edward Dajczak, napisał: Dzielę się ze wszystkimi radością nominacji biskupiej Ks. Krzysztofa Zadarki i proszę o modlitwę w intencjach Jego biskupiej posługi i wraz z Nim zapraszam na biskupie święcenia do koszalińskiej Katedry w dniu 25 kwietnia 2009 r., o godz. 11.00. W swoim herbie Biskup Nominat umieścił słowa gorliwego Apostoła Pawła: „Amen. Bogu na chwałę” (2 Kor 1,20). Niech więc św. Paweł będzie Mu wzorem i orędownikiem Jego gorliwej posługi!

Odpowiadając na zaproszenie Biskupa Edwarda i Biskupa Nominata Krzysztofa zachęcamy do wspólnego wyjazdu na tę niecodzienną uroczystość. Wyjazd z naszej Parafii w sobotę o 8:00 z dolnego parkingu przy ul. Piłsudskiego. Koszt przejazdu to 15 zł. Zapisy przyjmujemy w zakrystii lub kancelarii.