Słupska Policja apeluje

Komendant Miejskiej Policji w Słupsku zwrócił się do słupskich parafii z prośbą o przekazanie ważnych informacji. Słupska Policja apeluje o większą ostrożność w kontaktach z osobami dzwoniącymi podającymi się za członków rodziny, np. wnuczków, usiłujących pod różnymi pretekstami wyłudzić pieniądze. Nie należy takich osób wpuszczać do domu, zwłaszcza, gdy jest się samemu. W takich sytuacjach zawsze należy weryfikować informacje podawane przez nieznajomych. Bezwzględnie w sytuacjach wątpliwych należy jak najszybciej powiadomić policję. Dla przykładu – kilka dni temu 76-letnia słupszczanka została oszukana przez mężczyznę podającego się za wnuczka na 11.000 zł.

Wiele porad prewencyjnych można znaleźć na stronie Komendy Miejskiej Policji w Słupsku

Apel o pomoc poszkodowanym w powodzi

Apel o pomoc poszkodowanym w powodzi

Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski Edward Dajczak zwrócił się z apelem o pomoc poszkodowanym przez powódź w południowej Polsce. Nasz Pasterz pisze: W ostatnim czasie wielu mieszkańców południowej Polski zostało poszkodowanych przez powódź, tracąc dach nad głową, warsztaty pracy oraz dorobek całego swego życia. Caritas Polska przekazała już 250 tys. zł do Caritas diecezjalnych, które już włączyły się w niesienie pomocy mieszkańcom miejscowości dotkniętych klęską powodzi. W duchu braterskiej miłości Kościół Koszalińsko-Kołobrzeski solidaryzuje się z ofiarami tego zdarzenia i w łączności z Caritas Polska zwraca się do wszystkich ludzi dobrej woli z prośbą o włączenie się w pomoc udzielaną osobom poszkodowanym zarówno w wymiarze duchowym jak i materialnym. Ufam, że pozyskane środki pomogą w zaspokojeniu najpilniejszych potrzeb życiowych, a także w odbudowie domów, budynków gospodarczych i zakupu narzędzi pracy oraz sprzętu domowego.

Okazją do udzielenia pomocy jest ogólnopolska zbiórka ofiar do puszek przy kościołach. W naszej Parafii członkowie Caritas przeprowadzą zbiórkę w niedzielę, 19 lipca, po Mszach Świętych. Zebrane fundusze Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej przekaże na pomoc poszkodowanym.

Wakacyjny konkurs dla dzieci

Rozpoczęła się VI edycja Konkursu „Mój Kościół na Pomorzu”. Jest on skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Celem Konkursu jest: zainteresowanie uczniów historią Kościoła na Pomorzu, kształtowanie świadomości, czym jest wiara i jej przekaz następnym pokoleniom w rodzinie i Ojczyźnie oraz kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych w łączności z Kościołem. Zachęcamy dzieci i młodzież do czynnego udziału w tym konkursie. Czas wakacji to dobry moment, by się nie nudzić, ale spędzić go w sposób twórczy i stworzyć piękne prace z kościołem św. Maksymiliana Kolbego w Słupsku.

REGULAMIN KONKURSU

1. Patronat Honorowy nad VI edycją Konkursu sprawują:

 • Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Edward Dajczak -Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski
 • Ksiądz Infułat dr Ireneusz Skubiś – Redaktor Naczelny Tygodnika Katolickiego „Niedziela”
 • Artur Gałęski – Zachodniopomorski Kurator Oświaty

2. Organizatorzy VI edycji Konkursu:

 • Wydział Katechetyczny Kurii Biskupiej w Koszalinie
 • Słupski Klub Przyjaciół „Niedzieli”
 • Klub Inteligencji Katolickiej w Koszalinie
 • Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Słupsku
 • Słupski Ośrodek Kultury

3. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej

4. Celem Konkursu jest:

 • zainteresowanie uczniów historią Kościoła na Pomorzu
 • kształtowanie świadomości, czym jest wiara i jej przekaz następnym pokoleniom w rodzinie i Ojczyźnie
 • kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych w łączności z Kościołem

5. Zamierzeniem Konkursu jest także plastyczne wyrażenie „Mojego Kościoła na Pomorzu” w formie duchowej, eklezjalnej i architektonicznej.

Uczestnicy Konkursu mogą to uczynić poprzez:

 • mój Kościół rozumiany jako wyraz naszego kontaktu z Bogiem
 • mój Kościół to my dzieci Boże i mieszkający w nas Pan Jezus
 • otaczający nas pejzaż pomorski i stworzenia Boże
 • dzieje Kościoła, historia, architektura, sztuka

6. Prace konkursowe mogą być wykonane w dowolnej formie plastycznej: rysunek, grafika, malarstwo, rzeźba i techniki mieszane.

Wymagany format prac plastycznych:

 • rysunek, grafika i malarstwo format A3 420×297 mm (karta z bloku rysunkowego)
 • rzeźba o wysokości nieprzekraczającej 30 cm

Na odwrocie pracy konkursowej lub pod spodem rzeźby należy umieścić informację (drukowanymi literami) zawierającą:

 • tytuł pracy konkursowej
 • imię i nazwisko oraz wiek autora
 • nazwa szkoły i klasa oraz adres pocztowy, adres e-mail i telefon szkoły
 • imię i nazwisko opiekuna

Informacja powinna być potwierdzona pieczątką szkoły.

7. Prace konkursowe należy nadesłać drogą pocztową lub dostarczyć bezpośrednio do Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Słupsku, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 9

76-200 Słupsk (2 piętro pok. 19).

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac konkursowych.

Nieprzekraczalny termin dostarczenia prac konkursowych do dnia 30 września 2009 roku

Uwaga!

Praca konkursowa powinna być odpowiednio zabezpieczona przed ewentualnym uszkodzeniem.

8. Ocena prac konkursowych będzie dokonana

w trzech kategoriach wiekowych:

 • do lat 9
 • od 10 do 13 lat
 • powyżej lat 13

9. Uroczyste podsumowanie Konkursu i wręczenie nagród laureatom – sobota 17 października 2009 roku godz. 11.00 w Kościele Świętej Rodziny w Słupsku ul. Artura Grottgera 9.

W świątyni tej w dniach 10 – 24 października 2009 roku będzie zorganizowana wystawa prac konkursowych VI edycji Konkursu.

10. Informacje o Konkursie na stronie internetowej www.koszalin.opoka.org.pl lub telefonicznie w Oddziale Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Słupsku 0598423769

Uroczystość Św. Apostołów Piotra i Pawła

Uroczystość Św. Apostołów Piotra i Pawła

29 czerwca celebrujemy uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła. Stanowią oni dwa wielkie filary, na których wznosi się Kościół rzymskokatolicki: święty Piotr jest wyznaczonym przez Chrystusa gwarantem, że Kościoła nie zwyciężą żadne, nawet piekielne moce, oraz święty Paweł, który poniósł Kościół między pogan. Dzisiejsza uroczystość jest okazją do podziękowania Bogu za posługę wszystkich następców świętego Piotra, zwłaszcza ostatnich współczesnych papieży: Sługi Bożego Jana Pawła II i Benedykta XVI. Bądźmy wierni ich słowom, ich nauczaniu. Niech staną się dla nas drogowskazem na drodze wierności Bogu. Dziś warto też głębiej zastanowić się nad tym, co znaczą słowa: „Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół…”? Pamiętajmy, że trwając w jedności z Papieżem i Biskupem lokalnym, dochowujemy wierności Kościołowi Chrystusowemu. W dzisiejszą uroczystość wierni, którzy posiadają dewocjonalia pobłogosławione przez papieża lub biskupa, mogą otrzymać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami, po złożeniu Wyznania wiary.

Dokładnie dzisiaj kończy się ROK ŚW. PAWŁA, który ogłosił Ojciec Święty Benedykt XVI dla uczczenia 2000. rocznicy urodzin Apostoła Narodów.

W naszym kościele dodatkowa Msza Święta o 9:00. Swoje imieniny obchodzą ks. Piotr Flis, ks. Piotr Zieliński oraz ks. Paweł. W szczególny sposób będziemy się za nich modlili w czasie Mszy o 18:00. Tacę z dzisiejszych Mszy Św. przeznaczamy na potrzeby Stolicy Świętej, tak zwane Świętopietrze.

Rycerze Kolumba

Z inicjatywy biskupów diecezji koszlińsko – kołobrzeskiej w poniedziałek, 22 czerwca, w naszej Parafii odbyło się spotkanie dla zaproszonych przedstawicieli słupskich parafii z członkami stowarzyszenia „Rycerze Kolumba”. Celem spotkanie było przekazanie najistotniejszych informacji dotyczących funkcjonowania stowarzyszenia i zaszczepienie tej inicjatywy w naszym mieście. Stąd poniżej prezentujemy podstawowe informacje o Rycerzach Kolumba.

2 października 1881 roku, mała grupka mężczyzn spotkała się w piwnicy Kościoła Najświętszej Marii Panny na alei Hillhouse w New Haven, stanie Connecticut. Z inicjatywy proboszcza, 29-letniego księdza Michaela McGivneya, mężczyźni ci założyli stowarzyszenie bratnie, które później stało się największą w świecie katolicką, rodzinną organizacją bratnią. Znajdowali oni siłę w solidarności, poczucie bezpieczeństwa w jednomyślności i wspólnemu oddaniu się świętej sprawie: przysięgali bronić swojej ojczyzny, rodziny i wiary. Łączył ich ideał Krzysztofa Kolumba, odkrywcy Ameryk, który przywiózł chrześcijaństwo do Nowego Świata. Osiągnęli swój cel, gdy 29 marca 1882 roku została zalegalizowana organizacja Rycerzy Kolumba. To byli pierwsi Rycerze Kolumba. Zakon był nazywany „silną prawą ręką Kościoła” i wychwalany przez papieży, prezydentów i innych przywódców światowych za poparcie dla Kościoła, program ewangelizacji i katolickiej edukacji, zaangażowanie społeczne i pomoc potrzebującym.

Wizja księdza McGivneya obejmowała również program ubezpieczeniowy, aby zapewnić byt wdowom i sierotom po zmarłych rycerzach. Program ubezpieczeniowy Zakonu rozrósł się, aby lepiej służyć coraz liczniejszej organizacji. Rok po roku Rycerze Kolumba zdobywają najwyższe notowania za wypłacalność z A.M. Best oraz Standard & Poor’s. Zakon oferuje najwyższej jakości usługi w zakresie ubezpieczenia, rent i długo-terminowych programów dla członków i ich rodzin, łącznie z wieloma innymi korzyściami wynikającymi z braterskiej wzajemnej pomocy. Najwyższa Rada jest organem zarządzającym Rycerzy Kolumba i jest odpowiedzialna za rozwój organizacji jako całości. Obowiązki Najwyższej Rady obejmują: rozpoczynanie działalności Zakonu na nowych terenach, powoływanie władz regionalnych, określanie i propagowanie zasad i celów organizacji, podejmowanie inicjatyw na skalę całej organizacji, rozpropagowywanie informacji o misji Rycerzy Kolumba w świecie, a także troska o dobro rodzin członków poprzez programy ubezpieczeniowe. Natomiast większość działalności charytatywnej wykonują członkowie lokalnych i podporządkowanych rad.

Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę

Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę

Pierwszego sierpnia ze Skrzatusza wyrusza grupa 5 (Słupska) XXVII Pieszej Pielgrzymki Koszalińsko-Kołobrzeskiej na Jasną Górę. Po Mszy św. w diecezjalnym sanktuarium w Skrzatuszu, z Bożym błogosławieństwem, grupa wyruszy w kierunku Częstochowy, by tam 13 sierpnia uklęknąć przed Cudownym Obrazem Jasnogórskiej Pani. Serdecznie zachęcamy, szczególnie ludzi młodych, do wyruszenia na pielgrzymi szlak, by na nim w duchu modlitwy, spotkać się z Bogiem i pogłębić swoją wiarę. Wszystkich przyszłych pielgrzymów zapraszamy na spotkania organizacyjne z ks. przewodnikiem Piotrem Świątkowskim, które odbędą się 21.06. oraz 29.07, po Mszy św. wieczornej około godziny 19.30 w kościele pw. Św. Józefa w Słupsku. Na spotkaniu 21.06 zostaną omówione wszystkie szczegóły dotyczące pielgrzymki. Koszt pielgrzymki wynosi 130 zł.

Od 2004 roku w ramach Pieszej Pielgrzymki Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej do Częstochowy, która zmierza na Jasna Górę w dniach 1–13.VIII powstała tzw. GRUPA ZŁOTA, czyli grupa duchowego pielgrzymowania. W skład tej grupy wchodzą osoby, które z różnych powodów nie mogą uczestniczyć w pieszej pielgrzymce np. ze względu na zły stan zdrowia, sędziwy wiek, brak urlopu itp. Pielgrzym Grupy Złotej powinien odmówić raz dziennie jedną tajemnice Różańca św. i jeśli to możliwe, uczestniczyć we Mszy św. w intencji tych, którzy podążają pielgrzymim szlakiem. Każdy chętny do tej formy pielgrzymowania otrzyma dokładny program pielgrzymki, konferencje na każdy dzień i legitymacje pielgrzyma. W intencji pielgrzymujących duchowo codziennie będzie odprawiona Msza św. Można również złożyć dobrowolną ofiarę na cel pielgrzymki. Bardzo serdecznie zapraszamy do udziały w tej formie pielgrzymowania. Wszyscy chętni mogą się zgłaszać do zakrystii kościoła św. Maksymiliana lub bezpośrednio do przewodnika Grupy Słupskiej ks. Piotra Świątkowskiego (Parafia św. Józefa), ul. Szczecińska 38, 76-200 Słupsk; tel. 509 81 91 05