Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski Edward Dajczak zwrócił się z apelem o pomoc poszkodowanym przez powódź w południowej Polsce. Nasz Pasterz pisze: W ostatnim czasie wielu mieszkańców południowej Polski zostało poszkodowanych przez powódź, tracąc dach nad głową, warsztaty pracy oraz dorobek całego swego życia. Caritas Polska przekazała już 250 tys. zł do Caritas diecezjalnych, które już włączyły się w niesienie pomocy mieszkańcom miejscowości dotkniętych klęską powodzi. W duchu braterskiej miłości Kościół Koszalińsko-Kołobrzeski solidaryzuje się z ofiarami tego zdarzenia i w łączności z Caritas Polska zwraca się do wszystkich ludzi dobrej woli z prośbą o włączenie się w pomoc udzielaną osobom poszkodowanym zarówno w wymiarze duchowym jak i materialnym. Ufam, że pozyskane środki pomogą w zaspokojeniu najpilniejszych potrzeb życiowych, a także w odbudowie domów, budynków gospodarczych i zakupu narzędzi pracy oraz sprzętu domowego.

Okazją do udzielenia pomocy jest ogólnopolska zbiórka ofiar do puszek przy kościołach. W naszej Parafii członkowie Caritas przeprowadzą zbiórkę w niedzielę, 19 lipca, po Mszach Świętych. Zebrane fundusze Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej przekaże na pomoc poszkodowanym.