W sobotę, 25 kwietnia, grupa naszych Parafian oraz księży uczestniczyła w liturgii święceń biskupich ks. Krzysztofa Zadarki w koszalińskiej katedrze. Głównym konsekratorem był bp Edward Dajczak, a współkonsekratorami – abp Kazimierz Nycz oraz bp Tadeusz Werno.

W homilii bp Dajczak mówił do nowego biskupa: „Uczyń sobą ten Kościół w koszalińsko-kołobrzeskiej cząstce jeszcze bardziej wiernym Bogu i jeszcze bardziej uległym”.

Na zakończenie liturgii biskup Krzysztof, dziękując wszystkim za obecność – mówił – nawiązując do swojego zawołania z 2. Listu św. Pawła do Koryntian „Amen Bogu na chwałę” (2 Kor 1,20). „Jest to moje wezwanie i na nowo postanowienie, nieodwołalna, prostolinijna decyzja kontynuacji pracy pasterskiej w Kościele i dla Kościoła (…). Dziś, w tym świętym zgromadzeniu eucharystycznym, w środku Kościoła, świadomy swojej ludzkiej słabości, upraszam Boga dla siebie o ewangeliczną mądrość, wytrwałość i miłość niezbędną dla każdego biskupa”.