Według biblijnego opisu to oni byli pierwszymi ludźmi stworzonymi przez Boga. Adam ulepiony został przez Boga z ziemi własnoręcznie – to wskazuje na jego godność i świętość ludzkiego ciała.

Ewa utworzona została z żebra Adama, co mówi o tym, że jest mu równa. Związek mężczyzny i kobiety, zgodny z Bożym planem i obdarzony Bożym błogosławieństwem można nazwać pierwszym „naturalnym” sakramentem.

Pierwsi rodzice żyli w raju, w szczególnej bliskości Boga. Obdarzeni też byli darem nieśmiertelności. To wszystko zniweczone zostało przez ich grzech, który jako grzech pierworodny „dziedziczony” jest przez wszystkich ich potomków. Bóg jednak już u początków historii ludzkości obiecuje Zbawiciela. Powiązanie wigilii Bożego Narodzenia ze wspomnieniem pierwszych rodziców wskazuje na realizację tej obietnicy, która dokonała się poprzez Wcielenie Syna Bożego.

Tradycja chrześcijańska odnosi się z wielkim szacunkiem do Adama i Ewy. Niekiedy mówi się nawet o nich jako o świętych. Legendy wspominają, że pokutowali za swój grzech. Grób Adama znajdować się miał na Kalwarii. Przedstawienia sceny ukrzyżowania ukazują często krew Jezusa spływającą na znajdującą się pod krzyżem czaszkę. Adam i Ewa widoczni są też na ikonach i obrazach przedstawiających scenę zstąpienia do Otchłani. To oni jako pierwsi wyprowadzani są z niej przez Odkupiciela.

źródło KAI