Ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych, po zaświadczenia dla innych osób, należy przynieść do Kancelarii Parafialnej, pisemne upoważnienie.

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
Rozdział 1 Art. 1.1; Art 7.2; 7,5;
Rozdział 3 Art. 23,1; 27,1; 27,2 p. 1 i 4;
Rozdział  5 Art. 36.1;
Rozdział 7 Art. 47,3 p. 1;
Rozdział 8 Art. 49,1; 49,2;].