W dniu 11 listopada przeżywają Polacy Narodowe Święto Niepodległości, święto upamiętniające odzyskanie niepodległej państwowości, wojska i wszelkich struktur wolnej Ojczyzny po 123 latach zniewolenia przez zaborców. Niech to Święto będzie okazją do refleksji o Ojczyźnie.. o naszej miłości do Niej. Wywieśmy narodowe flagi, pomódlmy się za Ojczyznę, za tych, co dla Niej żyli i za Nią ginęli..
Msza święta o błogosławieństwo Boga i opiekę Maryi dla Polski w naszym kościele 11 listopada o godz. 18.00. Zapraszamy!

Szli krzycząc: „Polska! Polska!” – wtem jednego razu
Chcąc krzyczeć zapomnieli na ustach wyrazu;
Pewni jednak, że Pan Bóg do synów się przyzna,
Szli dalej krzycząc: „Boże! Ojczyzna! Ojczyzna!”.
Wtem Bóg z Mojżeszowego pokazał się krzaka,
Spojrzał na te krzyczące i zapytał: „Jaka?”

Juliusz Słowacki