„Wobec grożącego niebezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego, dla ujednostajnienia wszelkich zarządzeń wojskowych i utrzymania porządku w kraju” Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu naczelne dowództwo nad tworzącą się armią polską.

Wydarzenie to miało miejsce 11 listopada 1918 r. Nazajutrz  Piłsudski przyjął prośbę Rady o utworzenie rządu narodowego.

Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym. Wybór 11 listopada na upamiętnienie tego faktu wynika zapewne ze zbiegu wydarzeń – wspomnianego przejęcia dowództwa nad armią polską przez Piłsudskiego i końca I wojny światowej na świecie (tego samego dnia miała miejsce kapitulacja Niemiec na froncie zachodnim).

Dzień ten ustanowiono Świętem Niepodległości dopiero ustawą z 23 kwietnia 1937 roku (Dz.U. z 1937 r. Nr 33, poz. 255), czyli prawie 20 lat po odzyskaniu niepodległości. Do tego czasu PPS świętowała rocznicę niepodległości 7 listopada, na pamiątkę utworzenia Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej.

Podczas okupacji hitlerowskiej oficjalne czy jawne świętowanie, podobnie jak i każde inne przejawy polskości, było niemożliwe. Po II wojnie światowej władze komunistyczne świętem państwowym uczyniły 22 lipca – datę podpisania Manifestu PKWN, jako Narodowe Święto Odrodzenia Polski. W czasach PRL wielokrotnie organizowane w całym kraju przez opozycję manifestacje patriotyczne były tego dnia brutalnie tłumione przez oddziały ZOMO, a ich uczestnicy aresztowani przez Służbę Bezpieczeństwa.

Święto obchodzone 11 listopada zostało przywrócone przez Sejm PRL IX kadencji ustawą z 15 lutego 1989 (Dz.U. PRL 1989, nr 6, poz. 34), lecz pod nieco zmienioną nazwą: Narodowe Święto Niepodległości.

Czy jednak wszyscy o tym pamiętamy? Czym jest dla nas to święto? Niemal półwieczna historia PRL odcisnęła swoje piętno. Dla wielu, zwłaszcza młodych ludzi, jest to data ważna, bo… to kolejny wolny od szkoły dzień. „Nie wiem, nie jestem dobra z historii”” – z rozbrajającą szczerością odpowiedziała tegoroczna maturzystka na pytanie, kiedy obchodzimy Święto Niepodległości.

W tym roku 11 listopada przypada w piątek, dając Polakom kolejny dłuższy weekend. Wykorzystajmy go, nie tylko na odpoczynek. Pokażmy, że pojęcia: Ojczyzna, patriotyzm, historia narodu nie są pusto brzmiącymi słowami. Przekonajmy o tym młode pokolenie. Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie (Jan Zamoyski).