Aktualności

Wspierajmy modlitwą

Zapraszamy do udziału we wspólnej modlitwie
w intencji o uzdrowienie dla ks. Proboszcza:

 

Modlitwa różańcowa w intencji Ks. Proboszcza w każdy czwartek o godz. 17.30.

 

Powierzajmy Księdza Proboszcza
i jego powrót do zdrowia
także w osobistych modlitwach.

O cud uzdrowienia prosimy modlitwą za wstawiennictwem
Sługi Bożego o. Wenantego Katarzyńca:

Boże w Trójcy Jedyny,
bądź uwielbiony za wszelkie dobra,
 którymi napełniłeś sługę Twego Wenantego;
 on przez życie według rad ewangelicznych
 i gorliwą posługę kapłańską w Kościele
 stał się przykładem dla Twoich wiernych.
 Wynieś, Panie, tego sługę Twego na ołtarze,
 abyśmy lepiej mogli Tobie służyć,
 a ks. Lucjanowi udziel łaski uzdrowienia,
o którą pokornie prosimy
 za jego wstawiennictwem.
 Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

ROZPOCZĘŁA SIĘ ZBIÓRKA NA REHABILITACJĘ KS. PROBOSZCZA

Zbiórkę organizujemy wraz z Caritas diecezjalną.
Wpłaty prosimy dokonywać na następujące dane:

CARITAS DIECEZJI KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKIEJ
60 1020 2791 0000 7002 0234 4976
tytułem: PROBOSZCZ LUCJAN