W piątek, 19 czerwca kończy się rok szkolny. Zapraszamy dzieci, młodzież, rodziców, nauczycieli i wychowawców na Mszę Świętą o 8:00, w czasie której będziemy dziękowali Panu Bogu za nowe doświadczenia zdobyte w ciągu mijającego roku szkolnego. U progu czasu wakacyjnego pamiętajmy, że od Boga i Jego przykazań nie ma wakacji, a na urlop warto zabrać ze sobą różaniec, modlitewnik lub Pismo Święte. Nie zapominajmy też, że każda niedziela jest drogowskazem na wakacyjnej drodze. Bez tego drogowskazu łatwo się zagubić.