Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Słupsku i Parafialny Oddział Akcji Katolickiej zapraszają 19 maja (środa ), o godz. 18:30 do sali na plebanii parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego, ul. Piłsudskiego 20 na spotkanie pt. „KATYŃ – PAMIĘTAMY”, podczas którego zostanie zaprezentowany pokaz multimedialny Pana Roberta Danielkiewicza – uczestnika rajdu „Ojców naszych starym szlakiem – Białoruś 2009 r.”

Dzień 19 maja 1940 był dniem w którym zastrzelono ostatnich Polskich jeńców.

Obóz jeniecki w Kozielsku, w którym przetrzymywano w 1940 roku ponad 4,5 tysiąca polskich jeńców – oficerów Wojska Polskiego, zlokalizowany był w budynkach poklasztornych ok. 250 km na południowy wschód od Smoleńska. Likwidacja obozu rozpoczęła się 3 kwietnia 1940 roku, i trwała codziennie, do 14 maja tegoż roku jeńców przewożono z obozu drogą kolejową do stacji Gniazdowo, skąd autobusami byli transportowani na miejsce zbrodni – lasu katyńskiego.

Obóz jeniecki w Starobielsku był położony ok. 230 km na południowy wschód od Charkowa. Mieścił się na terenie byłego klasztoru. 1 kwietnia 1940 roku przetrzymywano w nim 3895 polskich jeńców – oficerów Wojska Polskiego. Likwidacja obozu trwała od 5 kwietnia do 12 maja 1940 roku, jeńców wywożono (transportem kolejowym) na egzekucję do Charkowa.

Obóz jeniecki w Ostaszkowie, położony ok. 250 km na północny zachód od Tweru, był największym obozem specjalnym, podległym Zarządowi ds. Jeńców Wojennych NKWD. Położony na wyspie Stołbnyj jeziora Seliger, w zabudowaniach poklasztornych, przeznaczony był do przetrzymywania polskich funkcjonariuszy Policji Państwowej i Policji Województwa Śląskiego. Akcja rozładowania obozu, czyli wymordowania jeńców, rozpoczęła się 4 kwietnia 1940 roku i trwała do 19 maja tegoż roku. Z Ostaszkowa byli transportowani koleją do siedziby NKWD w Kalininie (obecnie Twer), gdzie w piwnicach budynku, po uprzednim sprawdzeniu tożsamości, wykonywano egzekucję poprzez strzał w potylicę (pistoletem Walther). Następnie okręcano głowy płaszczami. Zwłoki wynoszono do ciężarówek, którymi wywożono je do lasu nieopodal wsi Miednoje (ok. 30 km od Tweru).