W roku 1978 w nowo powstałej parafii pw. św. Maksymiliana Kolbe, gdzie budował się kościół parafialny, za czasów proboszcza ks. Juliana Mizery, powstały stopniowo dwa kółka Różańcowe. Po latach budowy, w 1991 r., gdy parafię objął ks. Jan Rataj, z czasem liczba kółek wzrosła do siedmiu. W latach 2001-2007, naszym opiekunem był nowy proboszcz, ks.  Marian Subocz. Od 2003 r., po propozycji Ojca Świętego Jana Pawła II, ilość członków w każdym kole wzrosła do 20 osób (dołączenie tajemnic światła). Od 2007 dziewięć kółek różańcowych otaczał opieką ks. Wacław Łukasz, a od 01.07.2008 ks. Jerzy Chęciński. Głównym założeniem członków jest modlitwa różańcowa. Obowiązkowo, przez cały miesiąc wyznaczona jest tajemnica różańca w danym kółku. Zmiana tajemnic Żywego Różańca odbywa się w pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy Świętej o godz. 8.30. w dolnym kościele. Wówczas podawana jest intencja modlitewna na dany miesiąc przez księdza opiekuna. Intencje są różne, wynikające z potrzeby Kościoła i danego miesiąca, np. za Proboszcza, wikariuszy, o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne, za rodziny parafii, za Ojczyznę, za dzieci i młodzież, za zmarłych i wiele innych. Od maja 2005 r., stałą intencją dla wyznaczonego Kółka Różańcowego jest modlitwa o rychłą beatyfikację Ojca Świętego Jana Pawła II. Pragnę zwrócić uwagę na aktywność członków Kółek Różańcowych; bo żeby być dobrym katolikiem i parafianinem, należy modlić się, ale również włączać w aktywne życie parafii. W 2003 r. odbyła się peregrynacja Różańca Świętego, w której członkowie Żywego Różańca aktywnie włączyli się wspólnie z rodzinami i bliskimi. W październiku 2003 r. pod hasłem „Weźcie znów ufnie do rąk koronkę różańca” odbył się Diecezjalny Kongres Różańcowy, w którym także braliśmy udział. Od grudnia 2003 r. wyznaczone Kółko Różańcowe prowadzi modlitwę w kościele o godz. 17.30 w poniedziałki, wtorki, czwartki i soboty. Żywy Różaniec zamawia Msze Święte w pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 8.30 – intencja papieska; w pierwsze środy miesiąca o godz. 18.00 – za członków Żywego Różańca i ich rodziny; w miesiącu listopadzie za zmarłych; każdego 16 dnia miesiąca – o rychłą beatyfikację Jana Pawła II oraz w dniu imienin każdego kapłana. Członkowie Żywego Różańca wykonują palmy i prowadzą ich sprzedaż w Niedzielę Palmową. Włączają się w przygotowanie drogi krzyżowej oraz prowadzą adorację Najświętszego Sakramentu w ciemnicy. W Uroczystość Bożego Ciała i przez oktawę oraz na odpust parafialny grupa niesie duży różaniec i chorągwie w czasie procesji. Do modlitwy, należy dołączyć aktywność w postaci ofiary finansowej, szczególnie podczas remontu świątyni. Żywy Różaniec złożył ofiarę na zakup nowych ławek, zakupienie cegiełek na remont w różnych kwotach, składki na dar ołtarza w dniu 7 października 2006 r., za które ofiarowano krzyż stojący przy ołtarzu, 4 lichtarze i świece ołtarzowe, dar na VIII i IX stację nowej Drogi Krzyżowej. Członkowie Żywego Różańca chętnie biorą udział w zbiórce pieniężnej do puszek na rzecz parafii. Pieką i przynoszą ciasta sprzedawane podczas festynów. Do wspólnoty kółek różańcowych pragniemy włączyć parafian dotkniętych chorobą, których księża odwiedzają w I soboty miesiąca. Każde kółko różańcowe prowadzi inna zelatorka, co pomaga w działaniu całej wspólnoty. Serdecznie zapraszamy chętnych parafian i nie tylko, do wstąpienia do Żywego Różańca, w każdą pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy o godz. 8.30, do dolnego kościoła.

Opracowała główna zelatorka Kazimiera Wróblewska