Myśl, aby wspólnotę ludzi świeckich naśladujących charyzmat św. Wincentego Pallottiego założyć w Slupsku, pojawiła się podczas ogólnopolskich wypoczynkowych rekolekcji Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego (ZAK) w Zakopanem. Poprzez swoje działania ZAK pragnie jak najlepiej służyć ludziom. Jej członkowie stawiają sobie pytanie, co mogą uczynić dla swojej wspólnoty parafialnej, aby odkryć w niej swoje miejsce i odpowiedzieć na wezwanie, które stawia przed nimi Bóg. 

Św. Wincenty Pallotti był rzymskim kapłanem żyjącym w latach 1795-1850. Zainicjował ruch apostolski, zapraszając do współpracy tysiące katolików świeckich, którzy w większości włączyli się później do Akcji Katolickiej. Idąc za natchnieniem Bożym, św. Wincenty postawił sobie takie zadania:

  • głosić Ewangelię Chrystusa na całym świecie – ewangelizacja misyjna,
  • ożywiać wiarę i rozpalać miłość – uświęcanie siebie i innych,
  • jednoczyć wszystkich ludzi dobrej woli do współpracy w realizacji powyższych celów.