Schola dziecięca Maksymilianki w naszej parafii działa od 1994 r. Zapoczątkowała ją s. Sabina, która dostrzegła potrzebę włączenia dzieci w pełniejsze uczestnictwo w Eucharystii. Następnie przejęła ją s. Mariola, która mocno stawiała na to, aby dzieci należące do scholi nie tylko pięknie śpiewały, ale także wzrastały duchowo.
Przez krótki okres prowadził ją ks. Dariusz, a w grudniu 2005 r. scholę przejęła s. Nikoletta, pod duchową opieką ks. Pawła Wojtalewicza. s. Nikoletta prowadziła scholę przez 8 lat. W latach 2010-2012 duchowym opiekunem scholi był ks. Piotr Flis, natomiast od września 2012r. funkcję tę przejął ks. Tomasz Kędzierski. Od września 2013 r. Maksymilianki prowadzi s. Marlena.
W Scholi każde dziecko może chwalić Pana Boga swoim śpiewem, obecnie Maksymilianki tworzy ok. 45 dzieci. Zajęcia scholi odbywają się w sobotę o godz.11:00 w sali św. Maksymiliana. Schola swoim śpiewem i modlitwą upiększa liturgię niedzielną o godzinie 11:30. Śpiew podczas Mszy świętej niedzielnej poprzedza próba o godz. 10:45 w sali św. Maksymiliana.

 

Od marca 2011 nasza schola ma swoją stronę internetową: http://maksymilianki.kolbe.slupsk.pl