Schola dziecięca „Maksymilianki”  działa w naszej parafii od 1994 roku. Zapoczątkowała ją s. Sabina Kaczyńska – nazaretanka. Obecnie tworzy ją około 45 dzieci.