Powstanie w naszej parafii Rycerstwa Niepokalanej było owocem rekolekcji adwentowych, które od 14 do 17 grudnia 2008 roku poprowadził ojciec Janusz Szypulski – franciszkanin, zastępca prezesa Zarządu Narodowego Rycerstwa Niepokalanej. W ostatnim dniu rekolekcji ponad dwustu parafian zostało uroczyście przyjętych do tego stowarzyszenia.

Rycerstwo Niepokalanej to ruch maryjno-apostolski, którego założycielem jest św. Maksymilian Maria Kolbe. 

Cel: 

  • Starać się o nawrócenie grzeszników i tych, którzy jeszcze nie poznali Chrystusa, zwłaszcza o nawrócenie nieprzyjaciół Kościoła, o zjednoczenie chrześcijaństwa oraz o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej

Warunki:

  • Oddać się całkowicie Niepokalanej jako narzędzie w Jej macierzyńskich rękach.
  • Nosić Cudowny Medalik Niepokalanej.
  • Wpisać się do księgi Rycerstwa w siedzibie kanonicznie założonej.

Środki:

  • Odmawiać codziennie akt strzelisty do Niepokalanej: „O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie”.
  • Wykorzystać dla sprawy Niepokalanej wszystkie środki godziwe, na jakie pozwala stan, warunki i okoliczności. Najskuteczniejsze to modlitwa, pokuta i świadectwo chrześcijańskiego życia.
  • Zaleca się rozpowszechnianie Cudownego Medalika Niepokalanej.