Koło Przyjaciół Radia Maryja przy parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Słupsku powstało 24 czerwca 1997 r. kiedy proboszczem był ks. Jan Rataj, a pierwszym opiekunem duchowym ks. Roman Piwoński. Parafianie, którzy wówczas zakładali koło to: Anna Kamińska (odpowiedzialna za koło), Stanisława Danuta Drzewiecka (zastępca) i Celina Bendyk (skarbnik). Od 1 kwietnia 2006 r. nastąpiła zmiana na stanowisku przewodniczącej, którą została Genowefa Lis.

Od samego początku w Słupsku orędownikiem i głównym moderatorem wszystkich kół jest ks. Prałat Jan Giriatowicz, który wspiera nas duchowo przez te wszystkie lata. W 1999 r. naszym parafialnym opiekunem został ks. Cezary Lesikowski, którego w 2002 r. zastąpił ks. Dariusz Pęczak. Ks. Marcin Wolanin troszczył się o naszą grupę od 2006 r., natomiast od 2007 r. opiekunem koła jest ks. Roman Maziec.

Na zaproszenie naszej grupy modlitewnej 10 maja 2001 r. nasza parafia gościła o. Tadeusza Rydzyka CSsR, który jest założycielem i dyrektorem Radia Maryja oraz o. Jana Mikruta CSsR, który wygłosił dla nas rekolekcje na temat wpływu alkoholu i nikotyny na zdrowie i życie człowieka.

Nasi duchowi opiekunowie – kapłani – co miesiąc odprawiają Mszę Świętą w intencji o. Tadeusza i osób zarówno duchownych i świeckich pracujących w radiu, oraz w intencji członków Koła Przyjaciół Radia Maryja, nieustającego różańca i ich rodzin. Przed każdą Mszą Świętą kapłan modli się wraz z nami na różańcu.

Na Mszę Świętą i modlitwę różańcową przychodzą osoby, które słuchają Radia Maryja i oglądają TV Trwam. Stanowi to wyraz ich miłości do tych dzieł i tworzących je ojców redemptorystów, sióstr zakonnych, osób świeckich oraz studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Słuchacze Radia Maryja witają się słowami: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica! – odpowiadając – teraz i zawsze! Naszym zdaniem są to najwspanialsze radio i telewizja na świecie, ponieważ patronuje im Maryja Dziewica. W Radiu Maryja i TV Trwam są pouczające katechezy, ciekawe programy skierowane do każdej grupy: dorosłych, młodzieży, dzieci, małżonków, chorych na duszy i ciele. Słuchając Radia Maryja wielu ludzi nawróciło się do Boga. Na falach radiowych codziennie transmitowana jest Msza Święta, odmawiany jest cały różaniec, a o godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. Jest nadawany także koncert życzeń, są rozmowy niedokończone na ciekawe tematy, gdzie głos zabierają ludzie różnych stanów, zawodów i narodowości.

Doświadczyliśmy jako koło, że Radio Maryja leczy, uczy, broni, pomaga i porusza sumienia wielu osób. Twórcy tych audycji wydają także wiele czasopism, które zawierają cenne i prawdziwe treści. Naszym zdaniem warto słuchać tego radia codziennie, ponieważ broni naszej Ojczyzny i każdego człowieka. O. Tadeusz Rydzyk CSsR bardzo troszczy się o Radio Maryja w przeróżny sposób, a ono samo utrzymuje się z dobrowolnych ofiar składanych przez słuchaczy. Zapraszamy wszystkich sympatyków na spotkania formacyjne, może ktoś odnajdzie w naszej grupie swoje miejsce.

Stanisława Danuta Drzewiecka