AKCJA  KATOLICKA

Termin: co dwa miesiące
Miejsce: plebania – sala konferencyjna
Opiekun: ks. Proboszcz Lucjan Huszczonek

APOSTOLSTWO  POMOCY  DUSZOM  CZYŚĆCOWYM

Termin: drugi poniedziałek miesiąca – 18:30
Miejsce: plebania – sala konferencyjna
Opiekun:

APOSTOLSTWO  DOBREJ  ŚMIERCI

Termin: pierwszy wtorek miesiąca – 16:15
Miejsce: kościół górny
Opiekun:

APOSTOLSTWO  MODLITWY

Termin: trzeci czwartek miesiąca – 18:30
Miejsce: dolny kościół
Opiekun:

APOSTOLSTWO  TRZEŹWOŚCI

Termin: pierwsza środa miesiąca – 18:30
Miejsce: plebania – sala konferencyjna
Opiekun:

BRACTWO  SZKAPLERZNE

Termin: pierwszy poniedziałek miesiąca – 18:30
Miejsce: plebania – sala konferencyjna
Opiekun:

CARITAS

Termin: druga środa  miesiąca – 18:30
Miejsce: sala Caritas
Opiekun:

CHÓR PARAFIALNY „MAKSYMILIAN”

Termin: poniedziałek 18:00
Miejsce: salka na plebanii
Opiekun: Magdalena Kwidzińska

DUCHOWA  ADOPCJA

Termin: Około 25. dnia miesiąca (od marca do grudnia), od 17.00 adoracja, Eucharystia
Miejsce: kościół
Opiekun:

KRĄG BIBLIJNY

Termin: poniedziałek 18:40
Miejsce: salka na plebanii
Opiekun:

KRĘGI  MATKI  BOŻEJ  PIELGRZYMUJĄCEJ

Termin: Msza św. – 18. dzień każdego miesiąca – 18:00
Opiekun: s. Katarzyna (Szensztacki Instytut Sióstr Maryi)

KRĘGI  RODZIN

Termin: informacje u opiekunów
Opiekun:

MINISTRANCI

Termin: soboty, 10:00; kandydaci – 9:00
Miejsce: kościół, sala młodzieżowa
Opiekun:

NIEUSTAJĄCY  RÓŻANIEC

Termin: drugi wtorek miesiąca – 16:15
Miejsce: dolny kościół
Opiekun:

OAZA  (RUCH  ŚWIATŁO-ŻYCIE)

Termin: środa – 16:30
Miejsce: sala młodzieżowa
Opiekun: s. Małgorzata

ODNOWA  W  DUCHU  ŚWIĘTYM

Termin: poniedziałek – 18:30
Miejsce (kolejne poniedziałki miesiąca):
1. dolny kościół;
2. sala św. Maksymiliana;
3. plebania;
4. dolny kościół
Opiekun:

RADA  PARAFIALNA

Termin: raz na kwartał
Miejsce: sala konferencyjna
Opiekun: ks. Proboszcz

RODZINA  RADIA  MARYJA

Termin: drugi wtorek miesiąca – 16:15
Miejsce: dolny kościół
Opiekun:

RODZICE  KSIĘŻY  I  SIÓSTR

Termin: trzeci czwartek miesiąca – 18:00
Miejsce: kościół
Opiekun: ks. Proboszcz

RODZINA  PRZYJACIÓŁ  SEMINARIUM  KOSZALIŃSKIEGO

Termin: pierwszy czwartek – 17:30
Miejsce: kościół, plebania – sala konferencyjna
Opiekun:

RODZINY  SZENSZTACKIE 

Termin: Msza św. 18. dzień każdego miesiąca
Opiekun: s. Krzysztofa (Szensztacki Instytut Sióstr Maryi)

RYCERSTWO  NIEPOKALANEJ 

Termin: trzeci wtorek miesiąca – 18:30
Miejsce: sala św. Józefa – dom parafialny
Opiekun:

SCHOLA  DZIECIĘCA  „MAKSYMILIANKI”

Termin: sobota – 11:00
Miejsce: sala św. Maksymiliana
Opiekun:

SPOTKANIA  BIBLIJNE

Termin: czwartek – 18:30
Miejsce: plebania
Opiekun:

Szkoła  Nowej  Ewangelizacji  św. Krzysztofa

Termin: każdy poniedziałek – 20.00
Miejsce: dolny kościół
opiekun:

SCHOLA  „MIRACULUM”

Termin i miejsce spotkań:
piątek – 18:00 – u Sióstr Nazaretanek przy ul. Chrobrego 46
niedziela – 9:15 – sala św. Maksymiliana
Opiekun:

STOWARZYSZENIE  LEKARZY  KATOLICKICH

Termin: ostatnia środa miesiąca – 19:00
Miejsce: sala konferencyjna
Opiekun: ks. Proboszcz

STRAŻ  HONOROWA  ŚW.  MAKSYMILIANA

Termin: pierwsza niedziela miesiąca, po Mszy o 8:30
Miejsce: sala konferencyjna – plebania
Opiekun:

WIARA  I  ŚWIATŁO

Termin: druga sobota miesiąca – 15:00
Miejsce: sala św. Maksymiliana
Opiekun: ks. Daniel Kołacz

ZJEDNOCZENIE  APOSTOLSTWA  KATOLICKIEGO

Termin: 22 każdego miesiąca – 18:30
Miejsce: plebania – sala konferencyjna
Opiekun:

ŻYWY  RÓŻANIEC

Termin: pierwsza niedziela miesiąca, po Mszy o 8:30
Miejsce: dolny kościół
Opiekun: ks. Proboszcz