Chór parafialny „Maksymilian” został założony w 1979 roku, śpiewając po raz pierwszy na procesji Bożego Ciała. Wystąpił wtedy jako dwugłosowy chór żeński, a dyrygentem został pan Zygmunt Kuchta. W 1980 roku chór powiększył się do składu czterogłosowego i w tej formie istniał do roku 1985. Dnia 14 lutego 2017 roku chór został reaktywowany przez księdza Jacka Zdolińskiego. Od grudnia 2018 roku chór prowadzi pani Magdalena Kwidzińska.