Chór parafialny „Maksymilian” został założony w 1979 roku śpiewając po raz pierwszy na procesji Bożego Ciała. Wystąpił wtedy jako 2 – głosowy chór żeński, a dyrygentem został Pan Zygmunt Kuchta. W 1980 roku chór powiększył się do składu 4 – głosowego i w tej formie istniał do roku 1985 (ostatni wpis w kronice chóru).

W dniu 14 lutego 2017 roku chór został reaktywowany przez księdza Jacka Zdolińskiego . Pierwotny skład liczył 39 osób, w chwili obecnej w chórze czynnie uczestniczy 27 osób. Od grudnia 2018 roku chór prowadzi Pani Magdalena Kwidzińska. Chór upiększa swoim śpiewem msze i najważniejsze uroczystości w naszej parafii. Występował również w parafii w Sycewicach oraz w sanktuarium św. Józefa w Słupsku.