Caritas Polska jest instytucją charytatywną Konferencji Episkopatu Polski. Została reaktywowana 10 października 1990 roku.Odwołuje się do tradycji pracy charytatywnej Caritas sprzed 1950 roku. Działa w oparciu o ustawę z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego. Od 2004 roku posiada status organizacji pożytku publicznego (KRS 0000198645).

Caritas w naszej Parafii powołał do życia w listopadzie 2001 roku ksiądz Marian Subocz. Ma to dla nas szczególne znaczenie, gdyż obecnie ksiądz założyciel jest  dyrektorem  generalnym  Caritas Polska.  Ks. Subocz jest twórcą Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. To dzięki Jego inicjatywie  na wielu polskich stołach w Boże Narodzenie  płonie Świeca Miłosierdzia – Caritas…

Caritas w Parafiach  naszej Diecezji działa zgodnie ze statutem  zatwierdzonym przez JE ks. bpa Kazimierza Nycza 28 października 2004r. Jego tekst  można znaleźć na stronie Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.

Obecnie przewodniczącym Parafialnego Zespołu Caritas w naszej Parafii jest ks. proboszcz Lucjan Huszczonek, natomiast  bezpośrednim opiekunem  ks. Tomasz Kędzierski.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które chcą wesprzeć naszą placówkę Caritas darami bądź dobrym uczynkiem.

Jeżeli chcesz oddać naszym podopiecznym drobne, nieuszkodzone przedmioty, ubrania, zabawki, meble bądź wspomóc nas finansowo – zapraszamy do współpracy.

Parafialny Zespół Caritas
Parafii św. Maksymiliana Kolbego
Ul. Piłsudskiego  20,  Słupsk
Tel.(59)8440644
Nr konta  60 1020 4649 00007602 0054  5566

Jeżeli potrzebujesz pomocy Caritas – zgłoś się do NAS.
W miarę możliwości postaramy się pomóc Tobie i Twojej rodzinie.
Spotkania: Druga środa miesiąca – Msza Święta, a po niej spotkanie członków PZC w siedzibie Caritas w domu parafialnym.
Zbiórka ofiar do puszek na rzecz dzieł podejmowanych przez Parafialną Caritas – trzecia niedziela miesiąca, po Mszach Świętych.
Spotkanie seniorów – pierwsza sobota miesiąca, po Mszy Świętej o 12:00.
Wydawanie darów rodzinom potrzebującym pomocy – każda środa i czwartek w godzinach od 16:00 do 17:30 w siedzibie Caritas.
Aktualny skład zarządu;
Prezes – Elżbieta Szreder
V-ce prezes – Irena Perek
Skarbnik – Stanisław Frankiewicz
Sekretarz – Maria Kowarz
Działalność Caritas w naszej parafii skupia się na pomocy biednym i potrzebującym, wspieraniu socjoterapeutycznym dzieci i rodzin potrzebujących pomocy, organizowaniu  wypoczynku dzieci i młodzieży oraz festynów parafialnych.

Członkowie Wspólnoty Caritas to   grupa osób bez wynagrodzenia służąca innym. Parafialny  Zespół  Caritas działa w parafii i z ramienia parafii. Nie otrzymuje funduszy z zewnątrz. Dysponuje tylko tym, czym dzielą się z potrzebującymi inni parafianie. W czynieniu miłosierdzia bierze udział ich szeroka rzesza. Należą do nich ci, którzy składają ofiary do puszki Caritas oraz ci, którzy przynoszą czystą i dobrą odzież czy produkty żywnościowe np. z okazji świąt.

Bierzemy udział w zbiórce żywności Caritas Polska „Tak, pomagam”. Dwa razy do roku z okazji zbliżających się świąt zbieramy żywność w sklepach na terenie  Słupska.

Akcje Parafialnego  Zespołu Caritas św. Maksymiliana Kolbego w 2014 roku.
PZC prowadzi  w Parafii różnorodną działalność na rzecz potrzebujących parafian i nie tylko, włączając w nią społeczność parafialną, dzięki hojności której możemy poszerzać obszary bezinteresownie niesionej pomocy.

I  Akcje diecezjalne
•    „Paczka dla Ukrainy – Rodzina –Rodzinie „
Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej udostępnił PZC 17 adresów rodzin z Ukrainy, dzięki czemu 17 rodzin otrzymało  paczki żywnościowe z której każda  ok. 20 kg;
•    „Powódź na Bałkanach”
Po Mszach Św. do puszek ofiarnych zebranych zostało 1883,61 zł na pomoc powodzianom;
•    „Tornister pełen uśmiechu „
Caritas Diecezji przekazał ZPC 40 tornistrów, które zostały  wyposażone przez Parafian i przekazane uczniom. Szacunkowy koszt to ok. 3000 zł;
•    Zbiórki  w Biedronkach
28 i 29 marca  zebranych zostało 440 kg żywności, natomiast 12 i 13 grudnia – 940 kg. Produkty te  zostały  przekazane potrzebującym  (137 rodzin na Wielkanoc i 228 rodzin na Boże Narodzenie. Pomoc obejmuje także bezdomnych);
•    „Zapałka nie ogrzeje „
W diecezjalnej akcji zbierane są fundusze na dofinansowanie potrzebującym ogrzewania na zimę. Za 3850 zł  zakupiony został opał 9 rodzinom;
•    Wigilijne dzieło pomocy dzieciom  i  paschaliki
W  adwencie wolontariusze Caritas sprzedali  1200 szt. małych świec i 200szt. dużych. Przed Wielkanocą 200szt paschalików. Uzyskane środki w kwocie 2800 +300 zł przeznaczone zostały na finansowanie dzieła Caritasu;
•    Dofinansowanie zakupu leków
Z funduszy Caritas Diecezji dofinansowany jest zakup leków dla chorych i ubogich – 3500 zł + środki własne Caritasu parafii, łącznie wydano ok. 8000 zł na leki dla 58 osób.

II Akcje własne Caritasu Parafii
•    Wydawanie żywności
W każdą środę i czwartek w godzinach 15.00 – 17.00 osoby potrzebujące otrzymują pomoc materialną w postaci środków spożywczych, dopłat do świadczeń mieszkalnych i leków – łącznie 472 osoby otrzymują żywność, 58 osób dopłatę do leków, a 44 rodziny do świadczeń mieszkaniowych;
•    Kanonizacja Ojca Świętego
W ramach przygotowań do radosnego przeżycia kanonizacji Jana Pawła II przeprowadzona była dystrybucja flag papieskich, zniczy dla Iskry Miłosierdzia Bożego i koszulek z wizerunkiem Papieża. Pozyskano  ok. 1200 zł;
•    Pomoc dla Misji
Wysłanych zostało 100 świec dla Sióstr Klarysek z Kazachstanu;
•    Zbiórka przyborów szkolnych
Przez cały sierpień do wystawionego kosza w Kościele zbierane były zeszyty i przybory szklone. Przybory te przekazane  zostały  potrzebującym   dzieciom z 10 rodzin;
•    Spotkania przy kawie
Praca z seniorami i niepełnosprawnymi – Wspólnotą „Wiara-Światło”
– organizowane są spotkania integracyjne przy kawie połączone  z prelekcjami na temat zdrowia, odżywiania oraz badaniami podstawowymi (cukier, cholesterol);
– odbyły  się spotkania opłatkowe i wielkanocne (paczki);
– prowadzona jest pomoc finansowa w rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
•    Zbiórki żywności przed świętami
5 i 12 kwietnia oraz 8 grudnia zorganizowane były zbiórki żywności w sklepach Netto, Sano, Hala pod Wieżą, Sieć 34, Delikatesy Wanda – zebrano  ok. 1650 kg żywności, która została  przekazana  105 rodzinom i 138 osobom samotnym;
•    Dzień Papieski
Sprzedanych zostało 1000 kremówek,
•    Paczka dla więźniów
Wysłanych zostało 11 paczek zawierających żywność i środki higieniczne dla więźniów z Zakładu Karnego w Dobrowie  gm.  Tychowo;
•    Spotkania  opłatkowe
Wolontariusze  PZC przygotowali i uczestniczyli w spotkaniach: wspólnot  z Księżmi i Siostrami  Parafii  oraz wspólnotą Wiara- Światło.
•    Udział wolontariuszy ZPC w rekolekcjach i i  pielgrzymkach

III Akcje wspólne
•    Dofinansowanie wyprawek szkolnych
Zakupiono  przybory szkolne dla dzieci z rodzin ubogich, wielodzietnych i niepełnych z terenu parafii  za  środki własne + 1000 zł dofinansowania z Caritas Diecezji. Z pomocy korzysta 67 podopiecznych;
•    Pomoc przy rehabilitacji
4 osoby chore otrzymały pomoc finansową na rehabilitację (2 osoby dostały od Caritas Diecezji po 1000 zł oraz od parafii 400 zł, 2 niepełnosprawne siostry – bliźniaczki: 1500 zł+800zł);

IV Inne
•    „Skrzydła „
Pozyskanych zostało od sponsora 2000 zł, dzięki czemu  jeden uczeń  może otrzymać całoroczną pomoc finansową
•    Pomoc po pożarze mieszkania
Caritas Diecezji  przekazał 1500 zł, po dołożeniu ze środków własnych 980 zł Parafiance, której mieszkanie całkowicie spłonęło, zakupione zostały  lodówka i kuchenka;
Wolontariuszki Caritasu Parafii św Maksymiliana Kolbego  pozyskały środki w 2014 roku na potrzeby Caritasu parafii poprzez:
•    Zbiórki „chleb św. Antoniego”
•    Wyrób i sprzedaż świec
•    Wyrób ozdób świątecznych
•    Wianki na zakończenie oktawy Bożego Ciała
•    Bukieciki na święto Matki Bożej Zielnej
•    Organizacja festynu parafialnego – sprzedaż wyrobów tj pierogi, barszcz, kiełbaski, ciasta
•    Sponsorzy i darczyńcy
Stara rzymska maksyma głosi: „primum vivere, deinde philosophari”, czyli „najpierw żyć, potem filozofować”. Caritas parafii pw. św. Maksymiliana obie te płaszczyzny ludzkiego życia uważa za równorzędnie ważne. „Dla ciała i dla ducha”, ale po to, by ten duch mógł wznosić się ponad doczesność, musi mieć ją w sposób godny zaspokojoną… Do tego właśnie dąży nasza Wspólnota, bo w naszym rozumieniu słowo „caritas” to miłość Bliźniego. W każdej postaci Jego człowieczeństwa…