Nie możemy zapominać także, iż jednym z darów Ducha dla naszych czasów jest rozkwit ruchów kościelnych, które od początku mojego pontyfikatu wskazuję jako motyw nadziei dla Kościoła i społeczeństwa. Są one «znakiem wolności form, w jakich urzeczywistnia się jedyny Kościół i reprezentują z całą pewnością nowość, która musi być właściwie zrozumiana z całą swą pozytywną skutecznością dla Królestwa Bożego w obecnym momencie dziejów»

(Jan Paweł II, Audiencja generalna 25.11.1998)

W sposób szczególny Duch Święty zachęca dziś Kościół do promowania powołania i misji wiernych świeckich. Ich uczestnictwo w życiu wspólnoty chrześcijańskiej i współodpowiedzialność za nią oraz obecność w społeczeństwie poprzez różne formy apostolatu i posługi, pozwalają nam u progu trzeciego tysiąclecia wyczekiwać z nadzieją na dojrzałą i owocną epifanię laikatu. Stąd o współczesnej Parafii mówi się często, że jest „wspólnotą wspólnot”. W każdej z nich indywidualnie, tak jak indywidualny jest każdy z nas, można odnaleźć ten rys duchowości, tradycji czy charyzmatu, który będzie odpowiadał mojemu przeżywaniu i spotkaniu Boga. Zapraszamy do poznania informacji o wspólnotach działających w naszej Parafii, by móc rozwijać własną ścieżkę ku świętości.