Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem św. Maksymiliana Kolbego jest organem założycielskim i prowadzącym Zespół Szkół Katolickich (gimnazjum i liceum).

Motto szkoły to słowa Jana Pawła II:

Musicie od siebie wymagać nawet wtedy, gdyby inni od was nie wymagali.

Do Szkoły Katolickiej zapraszamy wszystkich, którzy swoje dzieci i młodzież chcą wychować według chrześcijańskiej wizji świata i w duchu umiłowania ojczyzny. Chcemy wraz z rodzicami i gronem nauczycieli w serdecznej, rodzinnej atmosferze poszukiwać odpowiedzi na pytania: Jak żyć godnie i odważnie? Jak być prawdziwie wolnym? Co jest w życiu najważniejsze? Gdzie spotkać Boga?

TELEFON: 059-844-05-21

Strona szkoły