W niedzielę 20 listopada w naszej parafii o godz. 13.00 bp Krzysztof Zadarko udzieli sakramentu święceń w stopniu diakona trzem alumnom WSD Koszalin: kl. Mariuszowi Kiezikowi, kl. Bortoszowi Kuligowskiemu i kl. Piotrowi Śmiechurze (na zdjęciu od lewej).

W niedzielę 13 listopada wieczorem Kandydaci do święceń rozpoczęli pięciodniowe rekolekcje bezpośrednio przygotowujące ich do przyjęcia I – go stopnia tego sakramentu. Polecamy ich naszym modlitwom, aby otwarci na Ducha Świętego dobrze przygotowali się do jakże ważnego dla nich wydarzenia.

W Kościele katolickim sakrament święceń kapłańskich udzielany jest w trzech stopniach:
I stopień: diakonat,
II stopień: prezbiterat,
III stopień: bistkupstwo

Diakon nie jest kapłanem, jest święcony do posługi (por. KKK 1569). Właśnie przez wzgląd na diakonat winno się mówić o sakramencie święceń, a nie jak dawniej – o sakramencie kapłaństwa. Diakon ma służyć biskupowi i prezbiterom, którym przysługuje tytuł „sacerdos” (z łac. kapłan), sam jednak kapłanem nie jest, bo nie wypełnia warunku, który należy do istoty kapłaństwa, jakim jest składanie ofiary – podaje portal adonai.pl.

Czytaj więcej