W sobotę 4 lutego w naszej parafii odbyło się spotkanie Rodziny Przyjaciół Seminarium Koszalińskiego (RPSK)  z jej diecezjalnym duszpasterzem – ks. dr. Jarosławem Kwietniem.

RPSK to wspólnota, która zrzesza ok. 5300 osób z naszej diecezji ofiarowujących swoją modlitwę, cierpienie oraz własne wyrzeczenia za kapłanów, kleryków, siostry zakonne, a także w intencji nowych powołań.

„Spotkania Rodziny Przyjaciół Seminarium Koszalińskiego w naszej parafii odbywają się w każdą I – szą sobotę miesiąca po Mszy św. wieczornej na plebanii” – opowiada dk. Piotr żywo zaangażowany w działalność parafialnego oddziału RPSK.

„Dziękuję wszystkim członkom RPSK za ich trud codziennej modlitwy i wyrzeczeń. Patrząc z perspektywy kapłana bardzo dużo daje świadomość, że jest tak liczna grupa ludzi troszczących się o swoich duszpasterzy posługujących w diecezji jak i  za granicą.” – stwierdza ks. Jarosław, podkreślając ogromne znaczenie modlitwy, zachęcając jedocześnie wszystkich wiernych, by dołączyli do grona tej ogromnej Rodziny.