Dziś o godz. 11.00 grupa 40 dzieci z klas II szkół podstawowych mieszkających na terenie naszej parafii przystąpiła po raz pierwszy do skramentu Komunii św.

Już za tydzień (27 maja) będziemy przeżywać uroczystości związane z rocznicą I spowiedzi i Komunii św.

Bóg, któ­re­go dzieci przy­ję­ły w Ko­mu­nii świę­tej jest o­bec­ny w ich co­dzien­nym życiu. Przy­po­mi­na im o Nim co­dzien­na mo­dli­twa, dobre u­czyn­ki i sa­krament po­ku­ty i po­jed­na­nia, a przede wszyst­kim nie­dziel­na Eu­cha­ry­stia.

W Niedzielę Zesłania Ducha Świętego, 27 maja o godz. 11.00, będziemy przeżywać Rocznicę I Spowiedzi i Komunii świętej.

Aby dobrze przygotować się do tej uroczystości, w sobotę, 26 maja o godz. 9.00 odbędzie się spowiedź dla dzieci i ich najbliższych.