W trzecim tygodniu Wielkiego Postu odbędą się rekolekcje wielkopostne dla dzieci i młodzieży. Będą w nich uczestniczyli uczniowie, którzy uczęszczają do szkół przynależących do naszej parafii. Poniżej publikujemy ich program.

   REKOLEKCJE SZKOLNE NA POZIOMIE GIMNAZJALNYM I PONADGIMNAZJALNYM
8-10 marca 2010 (poniedziałek-środa)
Rekolekcjonista: ks. Marcin Piotrowski
– wszystkie spotkania i celebracje odbywają się w kościele
1) Gimnazjum Nr 2 i Katolickie (klasy I-II) – g. 8:00
2) Gimnazjum: Nr 2, 4, Katolickie i Społeczne (klasy III)- g. 9:15
3) Gimnazjum Nr 4 i Społeczne (klasy I-II) – g. 10:30
4) SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE : Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących; Zespół Szkół Agrotechnicznych; Zespół Szkół Katolickich – g. 12:00
Dzień I – konferencja
Dzień II – konferencja
Dzień III – Spowiedź i Msza Święta

   REKOLEKCJE SZKOLNE NA POZIOMIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ
10-12 marca 2010 (środa-piątek)
Rekolekcjonista: ks. Paweł Wojtalewicz
Środa – spotkanie odbywa się w SP Nr 3:
9:00 kl. V-VI;
10:00 kl. III-IV;
11:00 kl. I-II;
16:00 Sakrament pojednania w kościele – klasy III-IV;
16:30 Sakrament pojednania w kościele – klasy V-VI
Czwartek – spotkanie odbywa się w SP Nr 3:
9:00 kl. V-VI;
10:00 kl. III-IV;
11:00 kl. I-II
Piątek:
9:00 Celebracja dla klas III-VI (spotkanie odbywa się w kościele)
11:00 Celebracja dla klas I-II (spotkanie odbywa się w SP Nr 3)