Pod opieką jednego z rodzinnych domów dziecka prowadzonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku znajduje się trzyletnia Amelia, która wraz z trójką starszego rodzeństwa została zabezpieczona w rodzinnej pieczy zastępczej, gdy miała 18 miesięcy. Była mocno zaniedbana, od lipca 2018 r. przebywa w rodzinnym domu dziecka u państwa Bożeny i Grzegorza Białowąs w Krzemienicy. Rodzina państwa Białowąs otoczyła dziecko miłością i troską. W sierpniu br. u Amelki zdiagnozowano nowotwór złośliwy – neuroblastoma IV. Jest to złośliwa forma nowotworu wysokiego ryzyka.

Rodzice zastępczy bardzo zaangażowali się w leczenie Amelki. Jedno z nich jest zawsze z Amelką w szpitalu mimo, że w ich rodzinnym domu przebywa jeszcze siedmioro, innych dzieci. Dziewczynka hospitalizowana jest w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Leczenie wymaga również wyjazdów do innych ośrodków medycznych (Warszawa, Bydgoszcz), co wiąże się również z kosztami podróży i zakwaterowania. Obecnie dziewczynka zakończyła jedną serię chemioterapii, jest po jednej nieudanej próbie separacji komórek, a także przeszła operację, mającą na celu usunięcie zmian nowotworowych. Kolejny wyjazd zaplanowany jest na grudzień do Bydgoszczy, gdzie dziewczynkę czekają dwie bardzo ciężkie dawki chemioterapii, zamiast świątecznego stołu. Ponownie także zostanie podjęta próba separacji komórek. Leczenie jest bardzo wyczerpujące, Amelka chudnie, często boli ją brzuch, jest karmiona dożylnie workami żywieniowymi, wypadły jej włosy, czasami nie ma siły wstać. Jednak mimo, ciągłych cierpień i dolegliwości nie poddaje się i dalej walczy. Dla uratowania życia Amelki niezbędne jest leczenie immunoterapią – przeciwciała anty GD2. Leczenie to niestety nie jest finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Kwota na leczenie dziewczynki jest niebotyczna, bo aż MILION ZŁOTYCH.

Dla rodziców zastępczych jest to nieosiągalne. Państwo Białowąs i cała ich rodzina, najbliższe otoczenie, sołectwo zaangażowali się bardzo mocno w zbiórkę środków. Podejmują wszelkie starania, aby uzbierać niezbędna kwotę na leczenie Amelki. Zarejestrowali zbiórkę publiczną, założyli dla Amelki fanpage, gdzie prowadzone są liczne licytacje przedmiotów i voucherów ofiarowanych przez ludzi o ogromnych sercach, wszystkie środki zasilają specjalne konto na leczenie dziewczynki.

Mimo tak dużego zaangażowania do zebrania pozostała jeszcze kwota ok. 700 tysięcy złotych.

Państwo Białowąs poprosili o modlitwę Ojca Świętego.

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku wspólnie z rodzinami zastępczymi z powiatu słupskiego chcieliby zorganizować w dniu 15 grudnia br. zbiórkę środków na leczenie Amelki w Kościele pw. św. Maksymiliana Kolbego, sprzedając przed i po Mszach świętych ciasta.

Wszystkie zebrane środki zasilą konto Amelki.