Nasz parafianin, o. Bogusław Kochaniewicz OP (dominikanin) świętuje swój srebrny jubileusz. W związku z tym   pragniemy mu złożyć wyrazy uznania i życzenia:

Czcigodny Jubilacie, Ojcze Bogusławie!
W dzisiejszych, niełatwych czasach każdy jubileusz – pierwsza rocznica, dziesiąta, dwudziesta piąta – wiąże się z określeniem „aż” lub „już”. Ty, duchowy synu św. Dominika, jako osoba wierząca, zgłębiająca tajemnice dogmatów, zapewne powiesz: „To dopiero 25 lat…”

Ojcze Bogusławie, życzymy Ci, byś w kolejnych latach swej duszpasterskiej posługi, tłumacząc dogmaty, każdego dnia z pokorą swojego świętego Patrona, św. Dominika potrafił powiedzieć, jak ks. Twardowski:

„Wierzę w Boga
z miłości do 15 milionów trędowatych
do silnych jak koń dźwigających paki od rana do nocy
do 30 milionów obłąkanych
do ciotek, którym włosy wybielały od długiej dobroci
do wpatrujących się tak zawzięcie w krzywdę, żeby nie widzieć sensu
do przemilczanych – śpiących z trąbą archanioła pod poduszką
do dziewczynki bez piątej klepki
do wymyślających krople na serce
do pomordowanych przez białego chrześcijanina
do wyczekującego spowiednika z uszami na obie strony
do oczu schizofrenika
do radujących się z tego powodu, że stale otrzymują i stale muszą oddawać
bo gdybym nie wierzył
osunęliby się w nicość.”


Dzuszpasterze i parafinie wspólnoty św. Maksymiliana Marii Kolbego  w Słupsku, którzy zapraszaja na Mszę dziękczynną z tej okazji 22 maja o godz. 17.00!

Biografia Jubilata:

Bogusław Kochaniewicz urodził się 27 marca 1960 roku w Słupsku. Po ukończeniu w 1984 roku studiów w dziedzinie muzykologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu wstąpił do Zakonu Kaznodziejskiego. W 1990 roku złożył śluby wieczyste, a rok później przyjął święcenia kapłańskie.

Wykładowca i dziekan
W latach 1991-1994 kontynuował studia teologiczne na Papieskim Wydziale Teologicznym „Marianum” w Rzymie. Po uzyskaniu licencjatu rozpoczął wykłady z teologii w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Ojców Dominikanów w Krakowie. W roku 1998 obronił pracę doktorską pt. „La Vergine Maria nei sermoni di san Pietro Crisologo”.

W latach 1999-2008 był wykładowcą teologii dogmatycznej na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu „Angelicum” w Rzymie. Od sześciu lat jest kierownikiem zakładu Teologii Fundamentalnej i Ekumenizmu Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, a od dwóch – prodziekanem Wydziału Teologicznego UAM.

Jest członkiem Papieskiej Międzynarodowej Akademii Maryjnej, Associazione Interdisciplinare Mariologica Italiana, Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce, Towarzystwa Teologów Dogmatycznych, Polskiego Towarzystwa Mariologicznego.

Autor i redaktor
Główne dziedziny naukowej działalności o. Kochaniewicza obejmują: mariologię, antropologię teologiczną i teologię fundamentalną. Od 2010 roku jest redaktorem serii wydawniczej „Studia Theologiae Fundamentals”, a od roku – redaktorem naczelnym „Poznańskich Studiów Teologicznych”.

Tytuły najważniejszych publikacji o. prof. Kochaniewicza to: „Zaśnięcie i Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny w pismach dominikanów XIII wieku”, „Wybrane zagadnienia z mariologii Jana Pawła II”, „Średniowieczni dominikanie o Matce Bożej. Wybrane zagadnienia” i „Teologia między Wschodem a Zachodem. Wybrane kwestie doktrynalne w kazaniach św. Piotra Chryzologa”.

Tytułu profesora nadaje prezydent RP za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne pracownikom szkół wyższych i instytutów naukowo-badawczych po zatwierdzeniu przez Centralną Komisję do spraw Stopni i Tytułów.

Tytuły profesorskie posiada obecnie pięciu polskich dominikanów: o. Stanisław Kałdon, o. Jan Andrzej Kłoczowski, o. Andrzej Potocki, o. Jacek Salij i o. Bogusław Kochaniewicz.

Źródło