Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 5 stycznia, w wieku 53 lat, zmarł
Ś. P. Andrzej Chęciński
Brat Proboszcza Parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Słupsku.
Pogrzeb odbędzie się w czwartek, 7 stycznia.
Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się Mszą Świętą
w kościele w Damnicy k. Słupska o godzinie 11:00.
Zmarłego Andrzeja polecamy Miłosierdziu Bożemu w modlitwie.
Modlitewną pamięcią otaczamy także ks. Proboszcza Jerzego Chęcińskiego
i Najbliższą Rodzinę, pogrążoną w żałobie.
Księża Wikariusze i Siostry Nazaretanki z Parafianami