„A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb
i odmówiwszy błogosławieństwo,
połamał i dał uczniom, mówiąc:

«Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje».

Następnie wziął kielich
i odmówiwszy dziękczynienie, dał im mówiąc:

«Pijcie z niego wszyscy,
bo to moja krew Przymierza,
która za wielu będzie wylana
na odpuszczenie grzechów»
(Mt 26, 26nn).

Drodzy Rodzice, każda chwila w życiu rozwijającego się dziecka jest ważna i wyjątkowa, przeżywana tym mocniej gdy dotyczy serca i tego co najgłębiej ukryte – relacji do Boga. Przed Państwem szczególny czas przygotowania Dzieci do sakramentu I Spowiedzi i I Komunii Świętej. Przekazujemy kilka niezbędnych informacji dotyczących przygotowania duchowego, a także zewnętrznej oprawy tej Uroczystości.
I KOMUNIA ŚWIĘTA ROK 2018 r.

GRUPA I – SP nr 3:

I spowiedź święta – 12 V 2018 r. godz. 10.00 i 11.00;

I Komunia święta – 13 V 2018 r. godz. 10.00 i 12.00;

GRUPA II – Dzieci ze szkół poza parafią – np SP 4, 8, 10;

I spowiedź święta – 19 V 2018 r. godz. 10.00;

I Komunia święta – 20 V 2018 r. godz. 11.00;

GRUPA III – Dzieci ze szkół poza parafią – np STO;

I spowiedź święta – 26 V 2018 r. godz. 10.00;

I Komunia święta – 27 V 2018 r. godz. 11.00;

GRUPA – SP „Ziarno” I Komunia święta

Okres przygotowania dzieci do sakramentu I Spowiedzi i Komunii Świętej obejmuje 2 lata, związany jest z katechezą w szkole i   formacją w parafii.

Drodzy Rodzice pragniemy zaprosić Was do współpracy aby Dzień I Spowiedzi i Komunii Świętej był wyjątkowym spotkaniem każdego Dziecka z Panem Jezusem w Sakramencie Pojednania i Eucharystii.

Duszpasterze