Penitencjaria Apostolska, J. E. ks. abp. Andrzejowi Dziędze, Metropolicie Szczecińsko-Kamieńskiemu, nadała przywilej udzielenia papieskiego błogosławieństwa i związanego z nim odpustu zupełnego w czasie uroczystości 40 – lecia erygowania naszej diecezji.

Błogosławieństwo to zostanie udzilone na zakończenie Mszy św., która odbędzie się 19 maja 2012 r. na stadionie „Gwardii” w Koszalinie.

Wszyscy uczestnicy tej Mszy św. oraz osoby, które będą się łączyły duchowo przez telewizję czy radio, są ogarnięci papieskim błogosławieństwem oraz mogą uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (spowiedź sakramentalna, Komunia Święta i modlitwa w intencjach poleconych przez papieża).

Z tej racji udających się do Koszalina 19 maja 2012 r. i pragnących skorzystać z tego duchowego daru zachęcamy do skorzystania z sakramentu spowiedzi świętej jeszcze w parafii. Księża na stadionie Gwardii w Koszalinie będą również służyli sakramentem pojednania od godz. 10.00.