Pogrzeb zmarłego w środę, 10 stycznia br., śp. ks. Andrzeja Rothera, proboszcza parafii pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Broczynie odbędzie się w sobotę, 13 stycznia 2018 r.
Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona pod przewodnictwem bpa Krzysztofa Włodarczyka w kościele pw. św. Piotra i Pawła (prokatedra) w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 32, o godz. 14.00. Po Mszy św. dalsze obrzędy pogrzebowe na cmentarzu przy ul. Gliwickiej.

Proboszcz parafii pw. św. Piotra i Pawła w Katowicach zaprasza wszystkich księży przed Mszą św. na plebanię, która znajduje się po lewej stronie kościoła. Księża mogą zaparkować na placu przykościelnym mimo zakazu wjazdu.

Polecając w naszych modlitwach Miłosierdziu Bożemu śp. ks. Andrzeja Rothera, pamiętajmy o odprawieniu w jego intencji przynajmniej jednej Mszy św.

Wieczny odpoczynek racz dać Mu Panie…

Ks. Kazimierz Klawczyński
Wicekanclerz Kurii


Ks. Andrzej Rother urodził się 16.11.1952 w Bielsku-Białej. Po zdaniu matury 1972 r., wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Katowicach. W 1977 został przyjęty na piąty rok do Wyższego Seminarium w Gnieźnie jako alumn diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. 15.04.1978 otrzymał w Gnieźnie święcenia diakonatu a 29.04.1979 w koszalińskiej katedrze z rąk bpa Ignacego Jeża otrzymał święcenia prezbiteratu.

Pracował duszpastersko w następujących parafiach:

– wikariusz w parafii pw. św. Marcina Bp. i M. w Kołobrzegu (1979-1981);
– wikariusz w parafii pw. św. Maksymiliana M. Kolbego w Słupsku (1981-1984);
– wikariusz w parafii pw. Ducha Świętego w Koszalinie (1984-1985);
– proboszcz w parafii pw. św. Anny w Przechlewie (1985-1986);
– wikariusz w parafii pw. NMP Królowej Polski w Lęborku (1986-1988)
– rektor nowopowstałego samodzielnego wikariatu pw. Najśw. Serca Pana Jezusa w Białogardzie a od 12.09.1989 proboszcz parafii pw. Najśw. Serca Pana Jezusa w Białogardzie (1988-1997);
– proboszcz parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Gościnie (1997-2016);
– proboszcz parafii pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Broczynie od 1.08.2017 aż do śmierci w dniu 10.01.2018 r.

Pełnił funkcje wicedziekana dekanatu Białogard, dekanalnego duszpasterza rodzin, dziekana dekanatu Białogard, dziekana dekanatu Gościno,