OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – V TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU
PARAFIA PW. ŚW. MAKSYMILIANA KOLBEGO – 29 III – 5 IV 2020 r.

 1. W związku z wprowadzeniem stanu epidemii, zarządzeniami władz państwowych oraz wskazaniami KEP z dnia 25 III 2020 r. ks. biskup diecezjalny Edward Dajczak zarządził:

 2. – celebrowanie wszystkich Mszy świętych i liturgii Triduum Paschalnego ma odbywać się bez obecności wiernych świeckich przy zamkniętych drzwiach kościołów – decyzja wynika z troski o zdrowie i służących mu zasad higieny i bezpieczeństwa;

 3. – Ksiądz Biskup prolonguje dyspensę od udziału w niedzielnych Mszach i rozszerza jej zakres na wszystkich wiernych naszej diecezji oraz jej gości;

 4. – w ciągu dnia nasz kościół pozostaje otwarty i dostępny do indywidualnej modlitwy z zachowaniem zasady ograniczającej ilość osób do pięciu równocześnie;

 5. – trwajmy więc na modlitwie w naszych domach, w gronie rodziny w duchowej łączności szczególnie na modlitwie Anioł Pański o godz. 12.00, na Koronce do Miłosierdzia Bożego w Godzinie Miłosierdzia, czyli pomiędzy 15.00 a 16.00 oraz na modlitwie różańcowej o godz. 20.30 zakończonej Apelem Jasnogórskim;

 6. – spowiedź święta może odbywać się tylko w sytuacjach wyjątkowych i na osobiste życzenie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa;

 7. – przyjmujmy Komunię świętą duchową wzbudzając akt skruchy i doskonałego żalu za grzechy oraz wzbudzając akt miłości i zapraszając Pana Jezusa do serca – pamiętajmy też, że na spełnienie obowiązku przyjęcia Komunii św. w okresie wielkanocnym mamy czas do niedzieli Najświętszej Trójcy czyli do 7 czerwca;

 8. – Msze św. żałobne należy odprawić po ustaniu epidemii;

 9. – uroczystości bierzmowania i I Komunii i spowiedzi świętej odbędą się według decyzji podjętych po odwołaniu stanu epidemii;

 10. – wskazania i zarządzenia ks. bpa diecezjalnego Edwarda Dajczaka dotyczące zachowań w związku z epidemią znajdują się na stronie kolbe.slupsk.pl

 11. – w naszym kościele Msze święte odprawiane są bez zmian i w przyjętych intencjach, jednak bez udziału wiernych; kościół pozostaje otwarty przez cały dzień, z adoracją Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie od godz. 15.00 do 17.50;

 12. – w tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca – prosimy, by stosowne modlitwy zanosić indywidualnie bądź w rodzinnych wspólnotach, zaś przyjęcie Komunii świętej możliwe będzie tylko na sposób duchowy;

 13. – od Niedzieli Palmowej czyli Męki Pańskiej rozpocznie się Wielki Tydzień;

 14. – przygotowujemy od strony technicznej możliwość transmisji wszystkich nabożeństw z naszego kościoła za pomocą przekazu internetowego przez znajdujący się na kolbe.slupsk.pl link do strony parafialnej na platformie Youtube – w niedzielę, 29 III, transmisja testowa z Mszy św. o godz. 8.30;

 15. – w sprawach posługi duszpasterskiej wobec chorych trwa nieustanny dyżur księdza pod numerem tel. 600 262 278; * kancelaria funkcjonuje tylko w sprawach najważniejszych i tylko przed południem, od 11.00 do 12.00;

 16. – serdecznie dziękujemy za ofiary złożone za pośrednictwem przelewów bankowych, proszę również, byśmy byli wrażliwi i nikogo nie pozostawili bez pomocy, jeśli zaś potrzebne byłoby wsparcie parafii – prosimy o sygnał;

Zmarli w tygodniu:

+ Grażyna Michalak l. 53;
+ Anna Ławrynowicz l. 95;
+ Eugeniusz Pudlak l. 85;
+ Jerzy Korż l. 71;

– wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie…

proboszcz, ks. Lucjan Huszczonek