W słupskiej wspólnocie Sióstr Nazaretanek pojawiły się dwie nowe twarze: s. Michalina Gierlach, która od pierwszego września podjęła pracę w Szkole Podstawnej nr 3, a także będzie animatorką ERM działającego przy naszej Parafii, oraz s. Gabriela Pater, która podjęła pracę duszpastersko – katechetyczną na terenie parafii św. Faustyny.
Życzymy Siostrom otwartości na działanie Bożego Ducha w nowych wyzwaniach duszpasterskich.