W środę, 26 sierpnia, ponownie oddajemy cześć Najświętszej Maryi Pannie. Nasze serca, modlitwy i myśli podążają na Jasną Górę, do stóp naszej Matki Częstochowskiej, gdzie dziękujemy Jej za „przedziwną pomoc i obronę”. Sługa Boży Jan Paweł II ciągle nam przypominał: „Na Jasną Górę przychodzimy do Matki Boga z wielowiekowym już depozytem naszego zawierzenia, które jest dziedzictwem całych pokoleń”. W częstochowskiej ikonie od wieków czcimy Maryję jako Matkę i Królową. Jej kopia, podobnie, jak w wielu świątyniach, znajduje się w naszym kościele parafialnym. Miejmy nadzieję, że także w każdym katolickim polskim domu. Pani Częstochowska towarzyszy nam przez całe życie. Wpatrujmy się w Jej Matczyne Oblicze, „pamiętajmy i czuwajmy” poprzez dobre, pokorne i wierne Bogu życie w naszej trudnej codzienności.

W środę w czasie Mszy Świętej o 18:00 naszą wdzięczność wyrazimy s. Noeli, kończącej pracę zakrystianki w naszej parafii. Swoją posługę zakończyła również s. Dobromiła. Dziękujemy siostrom za ich obecność, modlitwę i działalność.

Msze Święte 26 sierpnia w naszym kościele – 6:45, 7:30, 9:00, 18:00.