Papież Franciszek wzywa nas wszystkich do modlitwy o pokój na świecie: Chciałbym prosić Boga, abyśmy my, chrześcijanie, bracia wyznający inne religie, każdy mężczyzna i kobieta dobrej woli wołali z mocą: przemoc i wojna nigdy nie są drogą do pokoju! Niech ucichnie szczęk broni! Wojna oznacza zawsze klęskę pokoju, jest zawsze porażką dla ludzkości.

Włączmy się i my do tej prośby Papieża.

Modlitwa o Pokój na Świecie

O Mój Jezu, błagam o miłosierdzie
dla dotkniętych strasznymi wojnami.
Błagam o zaszczepienie pokoju tym umęczonym narodom,
które są ślepe na prawdę Twojego istnienia.
Proszę o udzielenie tym narodom mocy Ducha Świętego,
aby powstrzymały się od pogoni za władzą nad niewinnymi duszami.
Zmiłuj się nad wszystkimi krajami,
które są bezsilne wobec okropnych zbrodni,
ogarniających cały świat.
Amen.