W sobotę 20 kwietnia 2013 r. ok. godz. 18.00 grupa 43 osób z naszej parafii, głównie młodzież, która w poprzednią środę przyjęła sakrament bierzmowania, wraz z ks. Tomaszem  wzięła udział w Wieczorze Chwały w parafii pw. św. Wojciecha w Koszalinie.

Pan działał pośród swojego ludu, ponieważ jest Bogiem żywym. Tym, który zmartwychwstał i napełnia radością swoich uczniów. Ta radość stała się udziałem uczestników tego spotkania, co poświadcza świadectwo jednego z nich:

Chciałbym powiedzieć, że przed tym wyjazdem miałem ogromny problem z wiarą, coś mi mówiło, że to jest bez sensu. Jednak gdy pojechałem, za namową koleżanki, do Koszalina, stanąłem przy otwartym Piśmie świętym, przeczytałem jego fragment, poczułem , że on dotyczy mnie. Przytaczając Słowa Jezusa ” Błogosławieni Ci którzy nie widzieli a uwierzyli „. Dlatego Ja wierzę i mam wiarę w to, że Bóg umacnia mnie w każdym kroku . Amen.

Bogu, Jezusowi Chrystusowi, niech będzie chwała za ten czas…