W Słupskich Warsztatach Liturgiczno-Muzycznych, przygotowanych przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego w Słupsku oraz Parafią Rzymskokatolicką pw. św. Maksymiliana Kolbego w Słupsku, w dniach od 27. lutego do 1 marca, wzięło udział kilkadziesiąt osób. Byli to nauczyciele, katecheci, osoby duchowne, muzycy, instruktorzy i uczestnicy chórów, zespołów muzycznych działających przy parafiach oraz osoby zainteresowane muzyką wokalno-instrumentalną w kościele. Celem warsztatów było rozwijanie wiedzy i zainteresowań muzyką religijną; rozwijanie zainteresowań i uzdolnień muzycznych; poznanie warsztatu pracy instruktora prowadzącego zespoły muzyczne; praca nad emisją głosu, dykcją i rozwijaniem słuchu muzycznego.