Oprócz życia zakonnego, życia pustelniczego, instytutów świeckich czy stowarzyszeń życia apostolskiego, jedną z form życia konsekrowanego jest stan dziewic (ordo virginum). Przypomniał o niej Sobór Watykański II, odwołując się do starej tradycji Kościoła pierwszych wieków chrześcijaństwa. W Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej taka konsekracja będzie miała miejsce po raz pierwszy w sobotę, 15 maja 2010 r. o godz. 10:00 w katedrze koszalińskiej. Podczas Mszy Świętej Ks. Biskup wręczy dekret włączenia do stanu dziewic konsekrowanych 4 paniom z naszej diecezji, w tym pochodzącej z naszej parafii Kazimierze Skibińskiej, którą polecamy modlitwie.

„Radością i nadzieją napawa fakt, że znów rozkwita dziś starożytny stan dziewic Bogu poświęconych, którego istnienie w chrześcijańskich wspólnotach jest poświadczone od czasów apostolskich. Dziewice konsekrowane przez Biskupa łączą się szczególną więzią z Kościołem lokalnym, któremu służą z poświęceniem, chociaż pozostają w świecie. Żyjąc osobno lub wespół z innymi, są szczególnym eschatologicznym wizerunkiem niebiańskiej Oblubienicy i przyszłego życia, w którym Kościół zazna wreszcie pełni miłości do Chrystusa-Oblubieńca” (Vita consecrata 7).

Jako osoby konsekrowane, będą dochowywać wierności swoim zobowiązaniom wobec Boga i Kościoła, a własnym świadectwem życia wzywać ludzi naszych czasów, aby podnieśli wzrok ku górze, aby nie pozwolili się przygnieść codzienności, ale by umieli się zachwycić Bogiem i Ewangelią Jego Syna. Wspomóżmy swoją modlitwą Panie, które będą uroczyście włączone do stanu dziewic konsekrowanych.

Zapraszamy na te Uroczystości wszystkich wiernych! Szczęść Boże!