Logo

Odwiedzających: 2521647


 
Kolęda - wizyta duszpasterska Utwórz PDF Drukuj
dodano: 30.11.1999 r.

 kolęda  Czym jest kolęda i jak ją rozumieć? Przede wszystkim obejmuje ona wspólne dziękczynienie za otrzymane łaski, prośbę o błogosławieństwo w nowym roku. Modlitewne spotkanie kolędowe stanowi wyznanie wiary rodziny, które powinno zgromadzić wszystkich domowników. Stąd niezrozumiałym byłoby na przykład pozostawanie niektórych w sąsiednim pokoju albo oglądanie w tym czasie telewizji (niestety, to nie są rzadkie przypadki). Niektórzy sądzą, że najważniejszym elementem wizyty powinna być rozmowa księdza z przyjmującymi go parafianami. Innym wydaje się, że kolęda to jakaś kościelna wizytacja, kontrola. Tymczasem wizyta duszpasterska jest przede wszystkim spotkaniem modlitewnym. Ksiądz przychodzi, by pobłogosławić rodzinie na nowy rok i wspólnie z nią się pomodlić. Dlatego, np. we Włoszech, to wydarzenie nazywane jest błogosławieniem domów i rodzin. Tam katolicy z radością oczekują wizyty swojego kapłana, aby wspólnie modlić się o Boże błogosławieństwo dla domu i dla rodziny w nowym roku. Dla nich to wielkie wydarzenie.Nie lekceważmy tego i jeżeli jest to możliwe, niech w czasie kolędy wszyscy domownicy będą obecni w domu.

   Jak się do tego spotkania przygotować? Tak jak na przyjęcie ważnego gościa, bo przecież przychodzi nie tylko kapłan, ale i Jezus Chrystus ze swoim błogosławieństwem. Myślę, że przygotowanie do kolędy może mieć podwójny charakter. Duchowy - przez udział w modlitwie. I zewnętrzny - stół nakryty białym obrusem, krzyż, świece, Pismo święte, przygotowana woda święcona. Każdy kto zrozumie istotę wizyty duszpasterskiej w swoim domu, będzie jej oczekiwał z radością i wykorzysta ten czas dla własnego dobra i dobra swojej rodziny. Oby spotkania kolędowe zacieśniały kontakty ludzi z duszpasterzami, i aby to przyczyniało się do naszego coraz większego zaangażowania w życie parafii.

   Wizytę duszpasterską od poniedziałku do piątku rozpoczynamy o godzinie 16, a kończymy około godziny 21. W sobotę kolędę rozpoczynamy o godzinie 11. i 15.30.

   W wyjątkowych sytuacjach, ze względu na pracę duszpasterską godziny te mogą ulec zmianie, co będzie podawane w bieżących ogłoszeniach duszpasterskich.

   W czasie trwania kolędy kancelaria parafialna będzie czynna według stałego porządku: od wtorku do soboty w godzinach od 11-12, oraz od wtorku do piątku w godzinach od 16:00 do 17:30.

Za plan wizyty duszpasterskiej odpowiedzialny jest ks. Wojciech - 515 152 564

 

 Szczegółowy plan wizyty duszpasterskiej >>