1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17.00 wybuchło w okupowanej stolicy powstanie, nazwane Powstaniem Warszawskim. Zrodziło się z marzenia o wolności i niepodległości, z ducha męstwa i miłości Ojczyzny. Po 63 dniach wyczerpującej walki Powstanie upadło – pośród jego konsekwencji była śmierć tysięcy cywilów i wojskowych oraz zniszczenie miasta. Cena, którą zapłacono za wolność. Ciężar słowa Ojczyzna.
O Poległych pamiętajmy w modlitwie. Powstanie zmieniło bieg historii.

ks. Lucjan