Święto Ofiarowania Pańskiego

Święto Ofiarowania Pańskiego

W poniedziałek, 02.02, obchodzimy święto Ofiarowania Pańskiego, w polskiej tradycji nazywane świętem Matki Bożej Gromnicznej. Od początku czczono w Kościele pamiątkę przyniesienia Dzieciątka Jezus przez Maryję i Józefa do Świątyni Jerozolimskiej. Niekiedy dzień ten nazywano także świętem Symeona. Jak pamiętamy z kart Ewangelii, Maryja złożyła Dzieciątko w ręce świątobliwego starca Symeona. W Jerozolimie to święto obchodzono już w V wieku i łączono z procesją ze świecami. Zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie miało ono charakter święta Pańskiego. Od X wieku upowszechnił się zwyczaj święcenia w tym dniu świec. Święto Ofiarowania Pańskiego ukazuje nam Chrystusa-Światłość świata. Przyniesiona przez nas do kościoła świeca ma przypominać, że Chrystus nieustannie oświeca zawiłe i ciemne drogi naszego życia. Po drogach wiary dobrze jest kroczyć z Chrystusową Matką.

Porządek Mszy Św. tego dnia: 6:45, 7:30, 9:00, 18:00 i 20:00. W czasie każdej Mszy odbędzie się błogosławieństwo świec, zwanych gromnicami.
Świece wykonane z pszczelego wosku przez parafialną Caritas – będzie można nabyć tego dnia przed wejściem do kościoła.

2 lutego obchodzimy także Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. W naszych modlitwach pamiętajmy o Siostrach Nazaretankach pracujących w naszej Parafii. Biskup Diecezjalny zaprasza tego dnia – osoby życia konsekrowanego oraz ich rodziców i rodziny – na uroczystą Eucharystię w koszalińskiej katedrze o godz. 10.30.

Słupskie Warsztaty Liturgiczno-Muzyczne

Słupskie Warsztaty Liturgiczno-Muzyczne

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku
we współpracy
z Miejskim Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego
Parafią Rzymskokatolicką pw. św. M. Kolbego
serdecznie zapraszają na

Słupskie Warsztaty
Liturgiczno-Muzyczne
27-28 lutego i 1 marca 2009 r.

Honorowy Patronat Ordynariusz Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
JE ks. biskup Edward Dajczak

Czas jasełek

Czas jasełek

W niedzielę, 11. stycznia, w czasie Mszy Świętej o 11:30 siostra Dobromiła Mielnicka z przygotowanymi przez siebie dziećmi z Miejskiego Przedszkola Nr 3, przy ul. Zygmunta Augusta, wystawiła jasełka. Scenariusz jasełek, opracowany przez siostrę Dobromiłę, przypomniał wszystkim historię zbawienia od rajskiego drzewa aż po wcielenie Bożego Syna, który przyszedł by człowiek odzyskał to, co stracił w raju. Rymowane teksty wniosły wiele radości w przeżywanie tajemnicy Bożego Narodzenia.
Natomiast w niedzielę, 18. stycznia, po Mszy Św. o 17:00, swoje jasełka pokażą uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 3. Jasełka pt. „Idźcie na cały świat”, przygotowała siostra Modesta, katechetka w SP 3.

Jubileusz pierwszego Proboszcza

Jubileusz pierwszego Proboszcza

Z okazji zbliżającego się jubileuszu 50- lecia kapłaństwa Księdza Kanonika Juliana Mizery, budowniczego i pierwszego Proboszcza naszej Parafii zapraszamy na uroczystą Eucharystię – w niedzielę, 18. stycznia, o godzinie 13.00. Mszy Świętej będzie przewodniczył Ksiądz Jubilat, a homilię wygłosi ks. kanonik Ireneusz Maraszkiewicz.

Ksiądz Julian Mizera urodził się 2. września 1932 r. w Skomielnej Czarnej. Święcenia kapłańskie przyjął 18. stycznia 1959 r. w katedrze gorzowskiej z rąk biskupa Jerzego Stroby. Jako wikariusz pracował w następujących parafiach administracji gorzowskiej: Wieprzyce, Jastrowie, Lębork, Zbąszynek, Recz, Gądków Wielki, Gryfino, Człuchów. Pierwsze probostwo objął 28. lutego 1971 r. w Mieszałkach.

W 1974 r. biskup koszalińsko-kołobrzeski Ignacy Jeż, skierował ks. Mizerę do Słupska i zlecił zorganizowanie nowej parafii na Zatorzu. Początkowo jako organizator parafii został mianowany rektorem kościoła św. Jacka i jednocześnie wikariuszem dwóch słupskich parafii pw. Świętej Rodziny i parafii mariackiej. Jako przyszły proboszcz nowej parafii rozpoczął starania o wyznaczenie działki pod budowę świątyni, którą uzyskał 14. czerwca 1975 r.

Biskup Igancy Jeż dekretem z 16. kwietnia 1977 r. powołał do istnienia naszą Parafię, a ks. Juliana Mizerę mianował pierwszym proboszczem. W 25. rocznicę święceń kapłańskich (1984) biskup Ignacy Jeż przyznał ks. Mizerze odzanczenie Rocchetti et mantoletti wraz z tytułem kanonika. Notomiast w 1989 r. biskup Jeż powołał ks. Mizerę kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej w Kołobrzegu.

Parafię pw. św. Maksymiliana w Słuspku ks. kanonik opuścił w grudniu 1991 r. Bp Ignacy Jeż skierował wówczas następujące słowa: Dziękujemy serdecznie Przewielebnemu Ksiądzu za ogromną pracę wykonaną w Słupsku, a więc zorganizowanie Parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego, wybudowanie wspaniałego kościoła parafialnego i budynków towarzyszących. Dokonania te stanowią bazę materialną do właściwej Kościołowi pracy duszpasterskiej, której nowe dzielnice miasta Słupska szczególnie wymagają.

W latach 1991-2004 ks. kanonik służył Kościołowi jako proboszcz parafii pw. św. Antoniego w Jezierzycach. Obecnie przebywa na emeryturze.

Objawienie Pańskie – Trzech Króli

Objawienie Pańskie – Trzech Króli

We wtorek, 6. stycznia obchodzimy Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli). Pokłon Mędrców ze Wschodu złożony Dziecięciu Jezus, opisywany w Ewangelii przez św. Mateusza (Mt 2, 1-12), symbolizuje pokłon świata pogan, wszystkich ludzi, którzy klękają przed Bogiem Wcielonym. To jedno z najstarszych świąt w Kościele. Trzej królowie być może byli astrologami, którzy ujrzeli gwiazdę – znak narodzin Króla. Jednak pozostanie tajemnicą, w jaki sposób stała się ona dla nich czytelnym znakiem, który wyprowadził ich w daleką i niebezpieczną podróż do Jerozolimy. Herod podejmując ich dowiaduje się o celu podróży. Podejrzewa, że narodził się rywal. Na podstawie proroctwa w księdze Micheasza (Mi 5, 1) kapłani jako miejsce narodzenia Mesjasza wymieniają Betlejem. Tam wyruszają Mędrcy. Odnajdując Dziecię Jezus, ofiarowują mu swe dary. Otrzymawszy we śnie wskazówkę, aby nie wracali do Heroda, udają się do swoich krajów inną drogą…

Od XV/XVI w. w kościołach poświęca się kadzidło i kredę. Kredą oznaczamy drzwi na znak, że w naszym mieszkaniu przyjęliśmy Wcielonego Syna Bożego. Piszemy na drzwiach litery K+M+B, które mają oznaczać imiona Mędrców lub też mogą być pierwszymi literami łacińskiego zdania: (Niech) Chrystus mieszkanie błogosławi – po łacinie: Christus mansionem benedicat. Zwykle dodajemy jeszcze aktualny rok. Kreda i kadzidło na uroczystość Trzech Króli zostały tradycyjnie przygotowane przez Wspólnotę osób niepełnosprawnych Wiara i Światło. Będzie można je nabyć po każdej Mszy. Dobrowolne ofiary są przeznaczone na cele tej właśnie wspólnoty. Uroczystość Objawienia Pańskiego jest świętem nakazanym, to znaczy, że mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej. Nakazowi uczestniczenia we Mszy Świętej czyni zadość ten, kto bierze w niej udział, gdziekolwiek jest odprawiana w obrządku katolickim (nie tylko rzymskim), bądź w sam dzień świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedzającego (kan. 1248 KPK).
Tego dnia porządek Mszy Świętych w naszym kościele jest następujący: 6.45, 7.30, 9.00, 18.00, 20.00. Kolędowa wizyta duszpasterska zostanie przerwana na czas Mszy wieczornych.

„Maksymilianki” śpiewają kolędy

„Maksymilianki” śpiewają kolędy

Parafialna schola dziecięca „Maksymilianki” ma już na swoim koncie kilka płyt. Właśnie trwają intensywne przygotowania do wydania kolejnej – poświęconej pamięci Jana Pawła II.
W okresie Bożego Narodzenia kolędy i pastorałki, które znalazły się na płycie „Maksymilianek” towarzyszą wszystkim, odwiedzającym naszą stronę. Na płycie znalazło się dwanaście kolęd i pastorałek, w tym tytułowy hit – świeć gwiazdeczko.
Życzymy miłego i radosnego słuchania

Istota świętowania

Publikujemy rozmowę o istocie świąt Bożego Narodzenia zamieszczoną w świątecznym wydaniu dziennika POLSKA Dziennik Bałtycki (24-26.12.2008), którą Iwona Chrapkowska przeprowadziła z ks. Pawłem Wojtalewiczem.

Dlaczego obchodzimy święta Bożego Narodzenia?

To jest bardzo dobre pytanie, bo dotyczy przyczyny świątecznej radości. Boże Narodzenie jest duchowym odnowieniem historii Jezusa w życiu chrześcijanina. Przypominamy sobie o bardzo ważnym wydarzeniu w życiu wyznawców Chrystusa. Ważnym dlatego, że Wszechmogący Bóg staje się człowiekiem, chociaż istotniejsza z punktu widzenia wiary, jest śmierć, męka i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Jednak gdyby nie było wcielenia, nie byłoby też odkupienia.

W jaki sposób przeżyć święta?

Jeżeli mówimy o świętach, to mówimy o ich religijnym przeżyciu, bo jeżeli nie ma religijnego charakteru świąt, to świąt nie ma w ogóle, jest tylko piękna dekoracja, ale pusta w swojej treści. Ważne jest, żeby nie zatrzymać się tylko na przygotowaniach do świąt, ale skupić się przede wszystkim na przeżywaniu świąt. Nie może umknąć nam to co jest najważniejsze. Święta przeżywa się najpierw przez właściwe przygotowanie w Adwencie. To jest krótki czas – 4 tygodnie. Adwent jest czasem szczególnej tęsknoty za Panem Bogiem. Oczekiwaniem na odnowienie historii Boga-Człowieka, która dokonuje się w czasie Świąt Bożego Narodzenia, więc jeżeli człowiek rzeczywiście tęskni to tę tęsknotę wyraża w pogłębionej modlitwie, w pragnieniu uczestniczenia częściej niż zwykle w liturgii Kościoła, w roratach czy rekolekcjach. Chce się też przygotować przez kształtowanie swojego serca w spowiedzi świętej. To jest to religijne przygotowanie do świąt. Jeżeli chcemy tylko przeżyć święta od 24 grudnia do 26 grudnia to to jest już za późno na piękne ich przeżycie.

Czy może Ksiądz przybliżyć nam symbolikę wydarzeń, w których bierzemy udział w czasie świąt Bożego Narodzenia?

Wieczerza wigilijna jest świętem całej rodziny, bo po pierwsze jednoczy całą rodzinę, po drugie wskazuje właściwy cel świętowania – oczekiwanie na nadejście Boga. Opłatek symbolizuje pojednanie i musi znaleźć swoje odzwierciedlenie w późniejszym postępowaniu. Puste miejsce przypomina tych, którzy już odeszli lub są w rozłące z rodziną oraz pokazuje otwartość na potrzebujących pomocy. No i jest w końcu wspólne śpiewanie kolęd. Sam charakter kolęd nadaje radosnego tonu oczekiwaniu. Nie można zapominać również, że kolędy wyrażają całą treść, która jest w Bożym Narodzeniu najważniejsza. Kolędy mają to do siebie, że są oparte na wydarzeniach prawdziwych, biblijnych. Także jak komuś Biblia bardzo mocno się zakurzyła to przez śpiewanie kolęd jest sobie w stanie przypomnieć najważniejsze prawdy wiary dotyczące Bożego Narodzenia. Jak już wstaniemy od stołu to idziemy na pasterkę, czyli Mszę Pasterską, co jest naszą odpowiedzią na wołanie Aniołów do pasterzy: „Nie lękajcie się, narodził się wam Zbawiciel!”. Porzucamy zatem lęk, by swoje życie dzielić z Bogiem i pozwolić Mu nas kochać w Eucharystii. A skąd się wzięła choinka i zwyczaj obdarowywania się prezentami? ks. P: Tutaj znowu trzeba sięgnąć do tradycji. Choinka ma nam przypominać rajskie drzewo poznania dobra i zła. Stąd dawniej umieszczano na niej jabłka, które miały symbolizować rajski owoc, a łańcuchy węża, czyli okowy zła. Ponadto choinka – drzewo to zapowiedź krzyża, na którym umarł Jezus Chrystus. Także symbol drzewa spina dzieje zbawienia – z drzewa wziął się grzech i na nim został pokonany. Lampki zaś pojawiły się po to, żeby przypomnieć, że Chrystus przyszedł na świat jako światło rozpraszające ciemności, czyli, by zniszczyć zło. Dając prezenty naśladujemy Boga, który ofiarował nam najpiękniejszy dar w osobie swojego Syna. Jeżeli dajemy naszym bliskim to, co jest najcenniejsze – czyli dajemy siebie to chcemy też to dawanie siebie wyrazić w formie prezentu, który komuś sprawi radość.

Czego Ksiądz chciałby życzyć czytelnikom i samemu sobie?

Miłości przede wszystkim trzeba sobie życzyć. Bez niej ani rusz. Wszystko przeminie, ale miłość pozostanie! Miłości, którą potrafimy od Pana Boga przyjąć, Panu Bogu ją oddać i miłości, którą potrafimy dać drugiemu człowieka i od niego ją przyjąć. Więc miłości życzę.