Droga Krzyżowa ulicami Parafii

Droga Krzyżowa ulicami Parafii

W piątek, poprzedzający Niedzielę Męki Pańskiej (Niedzielę Palmową), 3. kwietnia, sprawowaliśmy niecodzienne nabożeństwo. Wyruszyliśmy w drogę krzyżową ulicami naszej Parafii: Zygmunta Augusta – Chodkiewicza – Piłsudskiego – Małcużyńskiego – Norwida – Herbsta – Sołdka – Kotarbińskiego. Nabożeństwo rozpoczęło się bezpośrednio po Mszy Świętej o 18:00. Pierwszą stację rozważaliśmy przy krzyżu bramy wjazdowej do kościoła, a ostatnią w Parku HDK, przy ul. Małcużyńskiego. Tematem naszej medytacji była mądrość krzyża, która pozwala nam przezwyciężać wiele problemów codzienności. Mądrość krzyża i świadectwo wiary kilkuset naszych Parafian budziło wielu mieszkańców z obojętności na Bożą miłość, która objawiła się na krzyżu.

Czwarta rocznica śmierci Jana Pawła II

Czwarta rocznica śmierci Jana Pawła II

Ciągle żywe pozostaje w naszych sercach wspomnienie odejścia do domu Ojca Papieża Jana Pawła II. Drugiego kwietnia będziemy obchodzili czwartą rocznicę jego śmierci. Stąd o 21:00 gromadzimy się w naszym kościele parafialnym na Apelu Jasnogórskim oraz mszy świętej, w czasie której będziemy modlili się o rychłą beatyfikację sługi bożego Jana Pawła II.

Rekolekcje wielkopostne

Rekolekcje wielkopostne

Zakończyliśmy już rekolekcje wielkopostne dla dzieci i młodzieży. Dzisiaj zaczynamy rekolekcje dla dorosłych. Przypominamy najważniejsze informacje dotyczące tych rekolekcji:
29. marca-1. kwietnia (niedziela-środa)
Rekolekcjonista: ks. Bogdan Gibczyński
Niedziela: Msze z nauką wg porządku niedzielnego
Poniedziałek-środa:
– Msze z nauką: 6:45, 9:00, 18:00, 20:00
(Nie ma Mszy o 7:30!!!)
– Adoracja Najśw. Sakr.: 16:00-18:00
– Sakrament Pojednania: od pn. do śr. – od 8:30 do 9:00 oraz od 16 do 18:00

Przedświąteczna zbiórka żywności

Przedświąteczna zbiórka żywności

Trwa przedświąteczna zbiórka żywności Caritas. Dary można składać codziennie w „Pawilonie” oraz „u Pana Stasia” przy ul. Zygmunta Augusta. Natomiast w sobotę 4. kwietnia (od 9:00 do 14:00) – w „Hali pod Wieżą”, w sklepie „sieć 34” przy ul. 11-Listopada, „Sano” przy ul. Królowej Jadwigi oraz Netto przy ul. Małcużyńskiego. Kosz na dary znajduje się także w kościele.

Przedświąteczne wydawanie darów żywnościowych w Caritas będzie miało miejsce: 1, 3, 6 i 8 kwietnia; w godzinach: od 16:00 do 18:00.

Medialne podsumowanie Słupskich Warsztatów Liturgiczno-Muzycznych

Medialne podsumowanie Słupskich Warsztatów Liturgiczno-Muzycznych

W Słupskich Warsztatach Liturgiczno-Muzycznych, przygotowanych przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego w Słupsku oraz Parafią Rzymskokatolicką pw. św. Maksymiliana Kolbego w Słupsku, w dniach od 27. lutego do 1 marca, wzięło udział kilkadziesiąt osób. Byli to nauczyciele, katecheci, osoby duchowne, muzycy, instruktorzy i uczestnicy chórów, zespołów muzycznych działających przy parafiach oraz osoby zainteresowane muzyką wokalno-instrumentalną w kościele. Celem warsztatów było rozwijanie wiedzy i zainteresowań muzyką religijną; rozwijanie zainteresowań i uzdolnień muzycznych; poznanie warsztatu pracy instruktora prowadzącego zespoły muzyczne; praca nad emisją głosu, dykcją i rozwijaniem słuchu muzycznego.

Duchowa adopcja dziecka poczętego

Duchowa adopcja dziecka poczętego

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego (25. marca) obchodzimy w Kościele także jako Dzień Świętości Życia oraz Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Uroczystość ta wyjątkowo wpisuje się w tegoroczny program duszpasterski. Życie – wielki dar Stwórcy jest święte od poczęcia w łonie matki aż do śmierci, domaga się poszanowania i obrony. Pamiętajmy, że nikt prócz Boga nad tym darem nie ma władzy. Przez wstawiennictwo Maryi, która przyjęła wielki dar życia i zgodziła się zostać Matką Syna Bożego, będziemy prosić Ojca Niebieskiego w intencji każdego poczętego dziecka, modlitewnie wesprzemy każde macierzyństwo i często trudną starość.

Dziękując Bogu za to, że dla naszego zbawienia stał się człowiekiem, a z drugiej strony pragnąc zadośćuczynić za grzechy wielu ludzi popełnione przeciw poczętemu życiu, warto zastanowić się nad przystąpieniem do dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego i przez dziewięć miesięcy codziennie modlić się za jakieś poczęte dziecko, którego los jest zagrożony. Może to będzie nasz cichy, anonimowy wkład w realizację Chrystusowego nakazu miłości Boga i bliźniego!

Porządek Mszy Świętych tego dnia – 6:45, 7:30, 9:00, 18:00
Do dzieła duchowej adopcji będzie można przystąpić w czasie Mszy Św. o 9:00 i 18:00
Błogosławieństwo matek oczekujących potomstwa – po Mszy Św. o 9:00
Formularze na duchową adopcję możemy pobrać w zakrystii.
Więcej informacji o duchowej adopcji

Młodzieżowe czuwanie przy krzyżu

Młodzieżowe czuwanie przy krzyżu

Serdecznie zapraszamy młodzież na słupskie czuwanie przy krzyżu w duchu Taize, które odbędzie się w piątek, 27. marca o 20: 00 w kościele św. Józefa w Słupsku. Piękny śpiew kanonów Taize, rozważanie Słowa Bożego, adoracja krzyża i możliwość spowiedzi stworzą przestrzeń spotkania z Chrystusem ukrzyżowanym.