„Amen Bogu na chwałę”

„Amen Bogu na chwałę”

W sobotę, 25 kwietnia, grupa naszych Parafian oraz księży uczestniczyła w liturgii święceń biskupich ks. Krzysztofa Zadarki w koszalińskiej katedrze. Głównym konsekratorem był bp Edward Dajczak, a współkonsekratorami – abp Kazimierz Nycz oraz bp Tadeusz Werno.

W homilii bp Dajczak mówił do nowego biskupa: „Uczyń sobą ten Kościół w koszalińsko-kołobrzeskiej cząstce jeszcze bardziej wiernym Bogu i jeszcze bardziej uległym”.

Na zakończenie liturgii biskup Krzysztof, dziękując wszystkim za obecność – mówił – nawiązując do swojego zawołania z 2. Listu św. Pawła do Koryntian „Amen Bogu na chwałę” (2 Kor 1,20). „Jest to moje wezwanie i na nowo postanowienie, nieodwołalna, prostolinijna decyzja kontynuacji pracy pasterskiej w Kościele i dla Kościoła (…). Dziś, w tym świętym zgromadzeniu eucharystycznym, w środku Kościoła, świadomy swojej ludzkiej słabości, upraszam Boga dla siebie o ewangeliczną mądrość, wytrwałość i miłość niezbędną dla każdego biskupa”.

Odpust ku czci św. Pawła Apostoła

Odpust ku czci św. Pawła Apostoła

Rok św. Pawła, ogłoszony przez Ojca św. Benedykta XVI w związku z dwutysięczną rocznicą narodzin Apostoła Narodów (trwa od 28 czerwca 2008 r. do 29 czerwca 2009 r.) jest w Kościele okazją do uzyskania licznych odpustów. Również w naszym mieście.

Penitencjaria Apostolska, wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, dekretem z dnia 10 maja 2008 r. ogłosiła warunki uzyskania odpustu zupełnego w Roku św. Pawła. Dekret dotyczy uzyskania odpustu zupełnego w Rzymie w Bazylice św. Pawła za Murami, we wszystkich miejscach kultu św. Pawła w Kościołach lokalnych oraz w określone dni w kościołach wyznaczonych przez biskupa diecezjalnego.

Parafialna Pielgrzymka Odpustowa do Kościoła Mariackiego, który jest świątynią stacyjną Roku Św. Pawła – odbędzie się w środę, 29.04. Zapraszamy wszystkich Parafian na 20:00 do Kościoła Mariackiego na uroczystą Eucharystię ku czci św. Pawła Apostoła.

Zgodnie z dekretem Penitencjarii wierni mogą uzyskać odpust zupełny w następujących okolicznościach i miejscach:

1/ W Bazylice św. Pawła za Murami w Rzymie.
W ciągu całego Roku św. Pawła (codziennie) każdy wierny, za nabożne nawiedzenie papieskiej Bazyliki św. Pawła za Murami w Rzymie, odmówienie dowolnej modlitwy przed Najśw. Sakramentem, następnie Ojcze nasz i Wierzę w Boga, przy ołtarzu konfesji nad grobem Apostoła Narodów, oraz odmówienie wezwania ku czci Matki Bożej i św. Pawła (ten akt pobożności jest ściśle związany ze wspomnieniem także św. Piotra Ap.) i spełnieniu zwykłych warunków (spowiedź sakramentalna, przyjęcie Komunii św., modlitwa w intencjach Ojca św., wyzbycie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu) może zyskać odpust zupełny raz w ciągu dnia, który można ofiarować za żyjących i umarłych.

2/ Udział w nabożeństwie w dniu inauguracji lub zakończenia Roku św. Pawła.
Każdy wierny, który spełnił zwyczajne warunki (jak w p .1), może uzyskać odpust zupełny we wszystkich kościołach i kaplicach za uczestniczenie w celebracji liturgicznej lub innym nabożeństwie sprawowanym w pierwszym dniu Roku św. Pawła (29 czerwca 2008 r. ) oraz w dniu jego zakończenia (29 czerwca 2009 r.).

3/ Udział w nabożeństwie sprawowanym w określonych dniach w wybranych kościołach diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.
Po spełnieniu zwyczajnych warunków (jak w p. 1) odpust zupełny można uzyskać uczestnicząc w celebracji liturgicznej lub innym nabożeństwie sprawowanym ku czci Apostoła Narodów 29 dnia każdego miesiąca Roku św. Pawła (w lutym 2009 r. w dniu 28), jak również 18 listopada 2008 r. w święto Poświęcenia Bazyliki św. Pawła za Murami oraz w dniu 25 stycznia 2009 r. w święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła, w następujących kościołach stacyjnych naszej diecezji:
– katedralnym pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Koszalinie,
– konkatedralnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kołobrzegu,
– pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego w Słupsku,
– pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Skrzatuszu,
– pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Pile,
– pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Szczecinku,
– pw. św. Pawła w Drawsku Pomorskim,
– Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej na Górze Chełmskiej w Koszalinie.

4/ Odpust zupełny mogą uzyskać również te osoby, które z powodu choroby lub innej uzasadnionej i poważnej przyczyny nie są w stanie fizycznie dopełnić warunków wyżej wskazanych. Muszą jednak postanowić, że je spełnią, gdy tylko będzie to możliwe i włączyć się duchowo w któreś z jubileuszowych nabożeństw ku czci św. Pawła, wykluczając wszelkie przywiązanie do grzechu i ofiarując Bogu swe modlitwy i cierpienia w intencji jedności chrześcijan.

Święcenia biskupie ks. Krzysztofa Zadarki

Święcenia biskupie ks. Krzysztofa Zadarki

W liście na Wielki Post 2009 r. ordynariusz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, bp Edward Dajczak, napisał: Dzielę się ze wszystkimi radością nominacji biskupiej Ks. Krzysztofa Zadarki i proszę o modlitwę w intencjach Jego biskupiej posługi i wraz z Nim zapraszam na biskupie święcenia do koszalińskiej Katedry w dniu 25 kwietnia 2009 r., o godz. 11.00. W swoim herbie Biskup Nominat umieścił słowa gorliwego Apostoła Pawła: „Amen. Bogu na chwałę” (2 Kor 1,20). Niech więc św. Paweł będzie Mu wzorem i orędownikiem Jego gorliwej posługi!

Odpowiadając na zaproszenie Biskupa Edwarda i Biskupa Nominata Krzysztofa zachęcamy do wspólnego wyjazdu na tę niecodzienną uroczystość. Wyjazd z naszej Parafii w sobotę o 8:00 z dolnego parkingu przy ul. Piłsudskiego. Koszt przejazdu to 15 zł. Zapisy przyjmujemy w zakrystii lub kancelarii.

Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę

Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę

W sobotę, 18 kwietnia, blisko 1800 młodych ludzi wzięło udział w Diecezjalnej Pielgrzymce Maturzystów na Jasną Górę. Z naszej Parafii wyruszyła stuosobowa grupa młodzieży. Uczestników pielgrzymki przywitał w Częstochowie biskup Edward Dajczak, ordynariusz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, zapraszając jednocześnie do wyrażania swej młodzieńczej radości w czasie koncertu ewangelizacyjnego zespołu „Czterdziestu synów i trzydziestu wnuków jeżdżących na siedemdziesięciu oślętach”. Centralnym punktem pielgrzymki była Najświętsza Eucharystia, sprawowana w jasnogórskiej bazylice przez biskupa Edwarda oraz kapłanów, którzy przybyli wraz z młodzieżą. Głębokiemu przeżyciu Mszy Świętej sprzyjały śpiewy diecezjalnej diakonii muzycznej. Na zakończenie jasnogórskiego spotkania młodzież z naszej Parafii poprowadziła akt zawierzenia maturzystów całej diecezji w kaplicy Cudownego Obrazu.

Klęcząc przed wizerunkiem Czarnej Madonny młodzież mówiła:

„Panno Święta, co Jasnej bronisz Częstochowy i w Ostrej świecisz Bramie”! Królowo Polski, Królowo Jana Kazimierza, Matko Mickiewicza, Słowackiego, Matko polskiego narodu, nasza Matko…

Przychodzimy do Ciebie, dzieci ufne, kochające i wdzięczne za Twą obecność. Cóż Ci przynosimy? Dziś u Twych stóp kładziemy nasze serca pełne nadziei, radości życia, ale i obaw. Przed nami matura, która nie jest tylko zwykłym egzaminem wiedzy i umiejętności, ale momentem pytania o nasze jutro. Ty, Matko, potrafiłaś odczytać Boży zamysł wobec Ciebie. Twoje serce było wolne od lęku, ponieważ zawierzyłaś całkowicie Bogu. Dla nas, młodych ludzi, nie jest to proste, ale wierzymy, że nie niemożliwe, jeśli Ty będziesz z nami.

Przybywamy do Ciebie z Pomorza i Wielkopolski, ziemi diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, by oddać się w Twą matczyną opiekę i jak Ty bezgranicznie zaufać Bogu.
Tobie zawierzamy nasze dziś i jutro!

Wdzięczni za życie i miłość rodziców, oddajemy Ci nasze rodziny, by nie zabrakło w nich zrozumienia, wzajemnej troski i odpowiedzialności.
Tobie zawierzamy nasze dziś i jutro!

W sakramencie chrztu otrzymaliśmy pierwiastek nieśmiertelności. Nie pozwól nam, Matko, żyć bez miłości Twojego Syna, która prowadzi do pełni szczęścia.
Tobie zawierzamy nasze dziś i jutro!

W sakramencie bierzmowania zostaliśmy umocnieni Duchem Świętym. Wspieraj nas, Matko, byśmy umocnieni Jego darami umiejętnie wykorzystali naszą wiedzę w trakcie egzaminu maturalnego.
Tobie zawierzamy nasze dziś i jutro!

Przed nami wybór życiowej drogi. Pomóż nam rozpoznać znaki Bożej Opatrzności, byśmy podjęli właściwą decyzję i konsekwentnie nią żyli.
Tobie zawierzamy nasze dziś i jutro!

Otaczamy naszą wdzięcznością nauczycieli i wychowawców. Pomóż, Matko, by nie zginęło w nas świadectwo ich życia, byśmy pomnażali dobro, które od nich otrzymaliśmy.
Tobie zawierzamy nasze dziś i jutro!

Zawierzenie maturzystów zostało wsparte słowami rodziców, nauczycieli i wychowawców:
„Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego” – tak Matko wyraziłaś swą zgodę na poddanie się woli Pana. Z bezgraniczną ufnością i miłością przyjęłaś Syna Bożego, czuwałaś nad Nim, byłaś przy nim, gdy dorastał, drżałaś o Jego przyszłość. Jak Ty, Maryjo, otaczamy nasze dzieci troską i czułością, chcemy chronić przed złem tego świata. Dziś klęczymy u Twych stóp w ważnym dla nich momencie – już wkrótce wejdą w dorosłe życie. Czy są na to przygotowane? Czy są wystarczająco samodzielne? Na ile ugruntowane są w nich wartości, które staraliśmy się im przekazywać przez całe życie? Czy są odpowiedzialne? Maryjo, najlepsza Matko! My, rodzice, nauczyciele i wychowawcy, Tobie zawierzamy nasze dzieci, naszą wkraczającą w dorosłość młodzież. Otocz ich swą opieką, gdy opuszczą rodzinny dom. Prowadź drogą do Twego Syna, pomóż, by nigdy nie zabrakło im wiary, nadziei i miłości.

Trwając w oktawie Wielkanocy

Trwając w oktawie Wielkanocy

Niedziela Wielkanocna otwiera okres pięćdziesięciu dni, nazywany Okresem Wielkanocnym. Pierwsze osiem dni tego okresu tworzy oktawę Wielkanocy. Zwyczaj przedłużania najważniejszych świąt chrześcijańskich na oktawę, czyli na osiem dni jest bardzo dawny. Kościół chce w ten sposób podkreślić rangę i ważność uroczystości. Wszystkie dni oktawy posiadają taki sam walor jak Niedziela Zmartwychwstania. Okres ośmiu dni traktowany jest jak jeden dzień, jako jedno święto, jako dzień najradośniejszy. Stąd w piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

Niedziela w oktawie Wielkanocy to Święto Miłosierdzia Bożego. Pan Jezus powiedział do Św. Siostry Faustyny – Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dzienniczek 299). Dusze giną mimo Mojej gorzkiej męki – powiedział Pan Jezus, podając powód dla ustanowienia święta – daję im ostatnią deskę ratunku, to jest święto Miłosierdzia Mojego. Jeżeli nie uwielbią miłosierdzia Mojego, zginą na wieki (Dzienniczek 965). Z Eucharystią przyjętą w tym dniu związana jest największa obietnica: zupełnego odpuszczenia win i kar (Dzienniczek 300). Przygotowaniem do tego święta jest nowenna, odmawiana w naszym kościele po Mszy wieczornej. Pan Jezus także wzywał do uczczenia godziny Jego konania, czyli o godzinie trzeciej po południu. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata, gdyż o tej godzinie miłosierdzie zwyciężyło sprawiedliwość, miłosierdzie zostało na oścież otwarte dla wszelkiej duszy (Dzienniczek 1320, 1522). W nabożeństwie Godziny Miłosierdzia będzimy mogli uczestniczyć w niedzielę, 19.04.09, o 15:00. Niedziela Miłosierdzia Bożego jest także Patronalnym świętem Caritas. Stąd Msza Święta za członków Parafialnej Caritas zostanie odprawiona o 10:00.

Chrystus Zmartwychwstał!

Chrystus Zmartwychwstał!

Drodzy Parafianie i Goście!

Dołączając się do życzeń, które składacie sobie wzajemnie, życzymy Wam nade wszystko radości płynącej z faktu, że Jezus zmartwychwstał. Życzymy radości tak wielkiej, aby chciało się Wam śmiać i śpiewać. Alleluja, Jezus żyje! Radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!

Proboszcz i Wikariusze

Życzenia przywiózł do nas ks. Piotr Zieliński, redaktor naczelny gazety parafialnej „Maksymilian”. W czasie lutowej wizyty w Warszawie przeprowadził on wywiad z Księdzem Prymasem. Zapis tej rozmowy został opublikowany w świątecznym wydaniu „Maksymiliana”.

Zapraszamy do lektury

Zbliżamy się do Wielkanocy

Niedzielą Palmową, 5. kwietnia, rozpoczynamy Wielki Tydzień. Poświęcenie palm odbywa się w czasie każdej Mszy Świętej. Palmy przygotowane przez Żywy Różaniec można nabyć przed wejściem do kościoła.

Za kilka dni będziemy przeżywać Święte Triduum Paschalne. Święte… Cóż ma to znaczyć dla naszego chrześcijańskiego przeżywania owego czasu? Otóż zgodnie z etymologią słowo „święty” oznacza oddzielony, odseparowany, ale także czysty przez odłączenie od tego, co nieczyste. Święte dni Paschy są więc dniami wyłączonymi z całej przestrzeni czasu określonego jako rok liturgiczny. Łacińskie słowo triduum oznacza dokładnie ‚trzy dni’. Tradycja pozwala rozumieć triduum również jako trzy fazy misterium Odkupienia: Ostatnia Wieczerza, śmierć Chrystusa na krzyżu oraz spoczynek w grobie i cud zmartwychwstania.

WIELKI CZWARTEK
Tego dnia wieczorną Mszą Wieczerzy Pańskiej Kościół rozpoczyna uroczyste obchody Triduum Paschalnego. W Wielki Czwartek w naszej świątyni sprawowana jest tylko ta jedna Msza Święta, która jest pamiątką Ostatniej Wieczerzy. Ustanawiając Najświętszą Eucharystię Pan Jezus ustanowił tym samym sakrament kapłaństwa. Powierzył Apostołom oraz ich następcą w kapłaństwie tajemnicę swej eucharystycznej obecności. Na wzór Jezusa kapłan dokonuje gestu obmycia nóg, co jest wyrazem gotowości do ofiarnej służby. Po odśpiewaniu hymnu „chwała na wysokości Bogu” w naszej świątyni zamilkną dzwony i organy, by mogły radośnie zabrzmieć w czasie wielkanocnej liturgii wigilii paschalnej. Po Komunii świętej Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do ciemnicy, która ma przypominać miejsce pojmania oraz miejsce uwięzienia Pana Jezusa. Po zakończeniu Mszy Wieczerzy Pańskiej z ołtarza zdejmuje się obrus, co ma symbolizować obnażenie JX z szat. Po zakończonej liturgii wielkoczwartkowej możemy adorować Pana Jezusa w ciemnicy, wynagradzając mu opuszczenie i samotność, których doświadczył w Ogrójcu, kiedy to Apostołowie zasnęli zamiast czuwać razem z Nim.

WIELKI PIĄTEK
Dziwnie nerwowo – cichy jest ten dzień. Trzeba się spieszyć żeby zdążyć ze wszystkim. No a tu już coś wisi w powietrzu, coś zaczyna się dziać. Może wypadałoby pójść i zobaczyć? Ale możemy usłyszeć dramatyczne pytanie: „Ludu mój, ludu! Cóżem ci uczynił? W czymem zasmucił, albo w czym zawinił?”. A pytanie zmusza do odpowiedzi… Liturgia Wielkopiątkowa skupia się na rozważaniu męki i śmierci Zbawiciela. Na początku przejmującej liturgii dnia, w którym wspomina się okrutną śmierć krzyżową Syna Bożego, kapłan podchodzi do ołtarza i pada przed nim na twarz, a wierni klękają, w ciszy. Zbawczą śmierć Odkupiciela można uczcić tylko milczeniem. Wszelkie słowa są nieodpowiednie. Po tym szczególnym akcie pokuty odczytywane jest słowo Boże. Najważniejszym czytaniem tego dnia jest Pasja według św. Jana. Ewangelista był naocznym świadkiem śmierci Jezusa Chrystusa. Stał pod krzyżem razem z Jego Matką. Podczas odczytywania słów mówiących o śmierci Ukrzyżowanego powróci milczenie, by na klęczkach dziękować Bogu za Jego dzieło zbawienia. Wielkopiątkową Liturgię Słowa kończy modlitwa powszechna obejmująca cały Kościół i całą ludzkość, bo Jezus Chrystus oddał życie za każdego człowieka. Od piątej niedzieli Wielkiego Postu krzyż przed naszym ołtarzem pozostaje zasłonięty fioletowym kirem. W Wielki Piątek kapłan uroczyście odsłania krucyfiks. Powoli ukazuje kolejne ramiona krzyża, a odsłonięty już krzyż jest adorowany przez ucałowanie przy śpiewie pieśni pasyjnych. Po Komunii świętej, która udzielana jest z darów konsekrowanych poprzedniego dnia, kapłan w procesji przenosi Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie z ciemnicy do specjalnie przygotowanego Grobu Pańskiego, byśmy mogli tam trwać na czuwaniu. Adoracja jest kontynuowana przez cały następny dzień, aż do Liturgii Wigilii Paschalnej.

WIELKA SOBOTA
Cisza. A my nie lubimy ciszy. Bo ona wymaga skupienia uwagi, skoncentrowania się na tym co naprawdę ważne. Milczenie Wielkiej Soboty jest śladem Boga, bo jest oczekiwaniem Go. Wielka Sobota to dzień adorowania Chrystusa spoczywającego w grobie. Tego dnia Kościół w ciszy i na modlitwie oczekuje na Zmartwychwstanie Pana. Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu rozważa się Mękę i Śmierć Chrystusa. W Wielką Sobotę, podobnie jak w Wielki Piątek, nie sprawuje się Mszy św. ani liturgii, a wieczorna Liturgia Wigilii Paschalnej rozpoczyna już Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. Monstrancję z Najść. Sakramentem przykrywa się białym przezroczystym welonem, symbolizującym całun, w który spowite było ciało Zbawiciela w grobie.

WIGILIA PASCHALNA
W Wielką sobotę po zachodzie słońca Kościół gromadzi się na bogatej w treści i symbole Wigilii Paschalnej. Rozpoczyna się ona przed kościołem poświęceniem ognia, który jest symbolem Bożej Światłości. Kapłan zapala paschał, który symbolizuje zmartwychwstałego Chrystusa. Na tej świecy wyryty jest krzyż – znak odkupieńczej śmierci Jezusa oraz umieszcza się 5 gwoździ, symbolizujących rany Zbawiciela. Wyryte są także pierwsza i ostatnia litera alfabetu greckiego: alfa i omega oraz cyfry bieżącego roku. Przypominają one, że do JX należy początek i koniec czasów. Uczestnicy procesji wchodzą do świątyni pogrążonej w ciemnościach. Światło świecy paschalnej rozprasza mrok, tak jak Chrystus rozprasza ciemności grzechu. Od paschału wierni zapalają przyniesione przez siebie świece, a kapłan śpiewa hymn Exultet ku czci Chrystusa – światłości świata. Po liturgii światła następuje liturgia słowa, czyli czytania ze Starego i Nowego Testamentu, odnoszące się do najważniejszych momentów z dziejów zbawienia. Po ostatnim czytaniu rozlega się śpiew Chwała na wysokości Bogu. Na znak, że czas żałoby się skończył, odzywają się milczące od Wielkiego czwartku dzwony i organy. Przed Ewangelią o zmartwychwstaniu Pana kapłan intonuje radosne Alleluja. Trzecią częścią jest Liturgia Chrzcielna. Wszyscy uczestnicy liturgii trzymając w dłoniach zapalone świece odnawiają przyrzeczenia chrzcielne złożone niegdyś w ich imieniu, po czym zostają pokropieni wodą. Ostatnia częścią Wigilii Paschalnej jest uczta Eucharystyczna. Udział w niej jest szczególnym wyrazem wdzięczności za Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Zbawiciela. Po zakończonej liturgii rozpoczyna się procesja rezurekcyjna, w której pragniemy publicznie ogłosić najważniejszą prawdę wiary – zmartwychwstanie Pana Jezusa, zwycięzcy śmierci, piekła i szatana.

Nie jest to już okres przygotowania, lecz czas bezpośredniego uczestnictwa w celebracji świąt.

LITURGIA WIELKIEGO TYGODNIA I ŚWIĄT W NASZEJ PARAFII:

WIELKI CZWARTEK:
– Msza Wieczerzy Pańskiej – 20:00
– Adoracja w Ciemnicy w dolnym kościele będzie trwała do 23:00

WIELKI PIĄTEK:
– Adoracja w Ciemnicy – od 9:00. Czynią to m. in. wspólnoty według harmonogramu:
9:00 – 10:00 – Odnowa w Duchu Świętym
10:00 – 11:00 Uczniowie i katecheci Szkoły Podstawowej Nr 3
11:00 – 12:00 – Uczniowie i katecheci Gimnazjum Nr 2 i Nr 4
12:00 – 13:00 – Ruch Oazowy
13:00 – 14:00 – ZAK, Akcja Katolicka
14:00 – 15:00 – Apostolstwo Dobrej Śmierci
15:00 – 16:00 – Rodziny Szensztackie, Apostolstwo Modlitwy
16:00 – 17:00 – Żywy Różaniec, Nieustający Różaniec
17:00 – 18:00 – Adoracja indywidualna
– Droga Krzyżowa w górnym kościele – 15:00
– Liturgii Męki Pańskiej – 20:00. Bezpośrednio po niej rozpoczniemy nowennę do Bożego Miłosierdzia.
– Adoracja Najśw. Sakramentu w Bożym Grobie będzie trwała do 23:00.
– Tego dnia wszystkich, między 18 a 60 rokiem życia, obowiązuje post ścisły.

WIELKA SOBOTA:
– Poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny od 8:30 do 14:00, co pół godziny. Wówczas prosimy również przynieść skarbonki Caritas, do których składaliśmy wielkopostną jałmużnę.
– Od 14:30 do 16:00 górny kościół będzie zamknięty ze względu na sprzątanie. W tym czasie prosimy również chętnych do pomocy w przygotowaniu kościoła do świąt.
– Wigilia Paschalna, rozpoczynająca uroczystość Wielkanocy – 20:00. Prosimy o przyniesienie świec.

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA:
– Adoracja Najśw. Sakramentu – 5:00
– Procesja Rezurekcyjna i pierwsza Msza Święta: 6:00
– Porządek innych Mszy – od 8:30 jak w każdą niedzielę

ŚWIĄTECZNY PONIEDZIAŁEK:
– Porządek Mszy Świętych jak w każdą niedzielę.

Sakrament pojednania w Wielkim Tygodniu:
– Od poniedziałku do środy – od 17:00 do 18:00 będą spowiadali wszyscy księża.
– Ostatnia możliwość przystąpienia do spowiedzi świętej, z myślą o Parafianach, którzy wracają dopiero na święta do domu: w Wielki Czwartek – przez godzinę po zakończonej liturgii; w Wielki Piątek – przez godzinę po drodze krzyżowej i przez godzinę po zakończonej liturgii; w Wielką Sobotę – od 13 do 14. – W czasie świąt spowiedzi nie będzie.

—>>> W Wielki Czwartek, od 19:00 parafialna Caritas będzie rozprowadzała poświęcone wielkanocne babeczki i chlebki. Natomiast w Wielką Sobotę, od 19:00 będzie można nabyć świece z pszczelego wosku na Wigilię Paschalną. Złożone ofiary posłużą wsparciu ubogich.
—>>> Kancelaria Parafialna -od Wielkiego Czwartku do wtorku Wielkanocnego będzie nieczynna.