Grupa IV animator: pani Barbara
14 czerwca (piątek) g. 17 00
Bartłomiej W.
Cyprian R.
Damian G.
Igor S.
Igor W.
Jakub W.
Mateusz S.
Maciej Ś.
Maksymilian G.
Piotr K.
Piotr W.
Szymon W.