Członkowie Związku Harcerstwa Polskiego – Komendy Hufca Ziemi Słupskiej im. Obrońców Wybrzeża, przekazali 18 grudnia w kościele pw. św. Jacka Betlejemskie Światło Pokoju mieszkańcom naszego miasta.

W sobotę, 19 grudnia, harcerze wraz ze swoim kapelanem, ks. Grzegorzem Buda, przekazali Betlejemskie Światło Pokoju mieszkańcom naszej parafii.

Betlejemskie Światło Pokoju jest przekazywane corocznie przez harcerzy przed Świętami Bożego Narodzenia. Jest to ogień zapalony w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem. Betlejemskie Światło Pokoju jest symbolem ciepła, miłości, pokoju i nadziei.