Drodzy Kapłani! Umiłowani Diecezjanie!

Tragiczne trzęsienie ziemi nawiedziło środkowoamerykański kraj Haiti. Według pierwszych doniesień zginęło wiele tysięcy ludzi. Zniszczenia są niewyobrażalne. Miliony pozbawionych dachu nad głową, żywności i najpotrzebniejszych rzeczy czekają na naszą pomoc.
Ojciec Święty Benedykt XVI w swoim apelu wezwał wszystkich ludzi do niesienia pomocy ofiarom. Liczy na to, że cały Kościół katolicki włączy się za pośrednictwem swych instytucji charytatywnych w udzielanie najpilniejszej pomocy potrzebującym.
Łączymy się w modlitwie i bólu z narodem Haiti doświadczonym tak wielkim kataklizmem. Nie chcemy pozostawić ich samych – uczyńmy zbiórkę do puszek w niedzielę 17 stycznia.

Kataklizm nawiedził wyspę 12 stycznia po południu, przy czym jego epicentrum znajdowało się kilka kilometrów od stolicy, 2-milionowego Port-au-Prince na głębokości ok. 10 km. Po pierwszym wstrząsie o sile 7 stopni nastąpiły dwa słabsze o sile odpowiednio 5,9 i 5,5 stopnia. Zniszczyły one całkowicie centrum miasta, zawaliły się liczne budynki publiczne, katedra, siedziba arcybiskupa, wszystkie duże kościoły i seminaria legły w gruzach oraz została przerwana łączność telefoniczna w kraju i z zagranicą.
Republika Haiti o powierzchni ok. 27 tys. km kw. i z nieco ponad 9 mln mieszkańców, zajmuje zachodnią, mniejszą część wyspy, zwanej niegdyś Hispaniolą, na którą przybył Krzysztof Kolumb, gdy w 1492 kończył swą pierwszą podróż do Indii (które okazały się później nowym kontynentem). Jest jedynym niepodległym krajem tego regionu z francuskim jako językiem oficjalnym. Jest przy tym najbiedniejszym krajem półkuli zachodniej a na liście 229 państw i terytoriów, istniejących na świecie, zajmuje 203. miejsce z dochodem rocznym 1,3 tys. dolara na osobę.
Ponad 7 mln mieszkańców kraju (przeszło 70%) to katolicy, przy czym miejscowy Kościół dzieli się na dwie metropolie, w których jest łącznie 10 archidiecezji i diecezji. Pracuje w nich 18 biskupów, 485 księży diecezjalnych i 306 zakonnych oraz 332 braci i 1851 sióstr zakonnych, do kapłaństwa przygotowywało się 421 seminarzystów (część z nich zginęła w wyniku klęski żywiołowej). Kościół prowadzi 26 szpitali, 213 przychodni, 4 leprosoria, 23 domy starców i przewlekle chorych i 39 sierocińców.

Wszystkich ludzi dobrej woli wzywam do modlitwy i solidarności z ofiarami kataklizmu oraz apeluję o wspieranie tych, którzy niosą im pomoc.

W duchu modlitewnej łączności z serca Wam błogosławię.

+ Edward Dajczak Biskup Koszalińsko – Kołobrzeski