Na przełomie karnawału i Wielkiego Postu, od 14 do 20 lutego, obchodzimy  Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu, któremu towarzyszy hasło „Abstynencja darem miłości”.

Bp Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Zespołu Apostolstwa Trzeźwości Konferencji Episkopatu Polski, mówi, że ten wyjątkowy tydzień jest zaproszeniem do aktywnego włączenia się w działalność trzeźwościową i przypomina wszystkim wiernym Kościoła w Polsce, że nie trzeba być profesjonalnym terapeutą, skutecznym działaczem trzeźwościowym czy członkiem ruchu, aby umacniać trzeźwość wśród Polaków. Aby włączyć się w to wspaniałe dzieło wystarczy osobiste świadectwo abstynencji.

U progu Wielkiego Postu zachęcamy do postanowienia abstynencji w konkretnej intencji, np. naszych bliskich. Postanowienie takie możemy zapisać w Parafialnej Księdze Abstynencji, która znajduje się przy głównych drzwiach kościoła.

Wpis do księgi następuje pod rotą postanowienia – Jako uczeń Chrystusa, mając świadomość moralnych i społecznych skutków picia alkoholu postanawiam podjąć dobrowolne zobowiązanie abstynencji od spożywania napojów alkoholowych. Ponadto nie będę napojów alkoholowych kupował, ani nikogo nimi częstował. Zobowiązanie to podejmuję na określony okres w wiadomej sobie intencji i uzewnętrzniam je niżej złożonym podpisem.