Drodzy Parafianie i Goście!

Dołączając się do życzeń, które składacie sobie wzajemnie, życzymy Wam nade wszystko radości płynącej z faktu, że Jezus zmartwychwstał. Życzymy radości tak wielkiej, aby chciało się Wam śmiać i śpiewać. Alleluja, Jezus żyje! Radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!

Proboszcz i Wikariusze

Życzenia przywiózł do nas ks. Piotr Zieliński, redaktor naczelny gazety parafialnej „Maksymilian”. W czasie lutowej wizyty w Warszawie przeprowadził on wywiad z Księdzem Prymasem. Zapis tej rozmowy został opublikowany w świątecznym wydaniu „Maksymiliana”.

Zapraszamy do lektury