W niedzielę 13 października mija 96-ta rocznica ostatniego Objawienia Matki Bożej w Fatimie. W tym dniu Ojciec Święty Franciszek będzie gościł na Watykanie figurę Matki Bożej Fatimskiej, zawierzając Jej matczynej opiece cały świat. Zachęcamy do refleksji i udziału w tych uroczystościach, także poprzez artykuł Przesłanie Fatimskie.

Przesłanie Fatimskie

13 października br. Ojciec Święty Franciszek zawierzy świat Niepokalanemu Sercu Maryi, tak jak uczynił to wcześniej bł. Jan Paweł II. Nastąpi to w Dzień Maryjny Roku Wiary; w związku z tym do Watykanu przewieziona zostanie figura Matki Bożej Różańcowej z Kaplicy Objawień w Fatimie. W tym czasie (12-13.X) w Kaplicy tej zastąpi ją pierwsza z jej figur pielgrzymujących po świecie od 2003r., a uroczystościom 96 rocznicy objawień w Sanktuarium w Fatimie będzie przewodniczył Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej kard. Tarcisio Bertone. Na tych obchodach, jak co roku spodziewane są tłumy wiernych; w ubiegłym roku było ich około 400 tys., głównie z Portugalii, czyli z Ziemi Świętej Maryi.
Aby właściwie przeżyć te oczekujące nas wydarzenia, należy przypomnieć, że przed objawieniami rządzący Portugalią chcieli stworzyć z niej kraj bezbożny; rozwiązano klasztory i domy zakonne, konfiskowano mienie kościelne, a jezuitów pozbawiono obywatelstwa. Te i podobne działania – jak oświadczył ówczesny prezydent tego kraju A. Costa – miały wyeliminować katolicyzm w ciągu dwóch pokoleń.
Na przeszkodzie tym zamiarom stanęła Matka Boska, która przez 6 miesięcy, poczynając od 13-tego maja 1917r. ukazywała się trojgu dzieciom: dziesięcioletniej Łucji dos Santos oraz rodzeństwu – dziewięcioletniemu Franciszkowi i siedmioletniej Hiacyncie Marto. Dwoje ostatnich zostało uznanych już za błogosławionych, przez naszego rodaka Jana Pawła II w Fatimie 13- tego maja 2000r. Zmarli oni niedługo po zakończeniu objawień, zgodnie zresztą z zapowiedzią w czasie drugiego objawienia, w której Matka Boża powiedziała, że Franciszek i Hiacynta wkrótce umrą, natomiast Łucja przez długi czas pozostanie na tej ziemi, aby dawać świadectwo o objawieniach.
Łucja, najdłużej żyjąca wizjonerka, stała się siostrą zakonną i zmarła 13 lutego 2005r. w wieku 97 lat. Ojciec Św. z głębokim wzruszeniem przyjął wiadomość o tej śmierci, wskazując na jej szczególne posłannictwo i pisząc m. in.: „zachowuję w pamięci wzruszające spotkania z nią oraz więzi duchowej przyjaźni, które z upływem czasu wciąż się pogłębiały. Odczuwałem zawsze wsparcie jej codziennej modlitwy, zwłaszcza w trudnych chwilach doświadczeń i cierpienia. Niech Pan obficie jej wynagrodzi za tę wielką i ukrytą posługę dla Kościoła”. Warto w tym miejscu zauważyć, że tuż przed śmiercią Łucja swe cierpienia ofiarowała za Ojca Świętego.
Siostra Łucja, będąc już w klasztorze, miała 13 czerwca 1929r. kolejne objawienie w czasie którego Matka Boża powiedziała do niej: „Przyszła chwila, w której Bóg wzywa Ojca Świętego, aby wspólnie z biskupami całego świata poświęcił Rosję memu Niepokalanemu Sercu”. Polecenie to próbował wykonać Papież Pius XII, poświęcając kościół i ludzkość Niepokalanemu Sercu Maryi, w czasie II wojny światowej w 1942r, jednakże nie nastąpiło to, w łączności z biskupami.
Godzi się zauważyć, że już wcześniej bo 13-tego maja 1931r. biskupi portugalscy oficjalnie zawierzyli swój kraj Niepokalanemu Sercu Maryi, a to – jak zapowiadała siostra Łucja – uchroniło Portugalię, od rozprzestrzenienia się na nią komunistycznej rewolucji z sąsiedniej Hiszpanii. Na początku II wojny światowej nastąpiło kolejne zawierzenie narodu, które miało uchronić kraj od wojny. Siostra Łucja pisała, po tym wydarzeniu do Piusa XII, że Portugalia nie zostanie wciągnięta do tego konfliktu – „Nasz Pan obiecuje, iż ze względu na dokonany przez Ich Eminencję biskupów portugalskich akt poświęcenia narodu Niepokalanemu Sercu Maryi, zostanie roztoczona, podczas tej wojny, specjalna opieka nad naszą ojczyzną. Opieka ta ma być dowodem na to, że podobnych łask udzieliłby Bóg także innym narodom, jeśli dokonałyby one takiego jak Portugalia aktu poświęcenia”.
Kolejne poświęcenie miało miejsce 21-go listopada 1964r. Ojciec Św. Paweł VI prosił wówczas Maryję o wstawiennictwo, aby cały świat został obdarzony pokojem „w prawdzie sprawiedliwości, wolności i miłości”. Jan Paweł II zawierzył natomiast świat przed wizerunkiem Matki Boskiej w Fatimie 13-tego maja 1982r. Następny akt zawierzenia, tym razem w łączności duchowej z biskupami, miał miejsce 25-go marca 1984r. w Rzymie przed figurą Matki Boskiej Fatimskiej. O tym zawierzeniu siostra Łucja później pisała: „tak, zostało dokonane, tak jak o to prosiła Nasza Pani”. To zawierzenie – jak piszą niektórzy komentatorzy – uchroniło świat przed wojną atomową, jak wcześniejsze portugalskie uchroniły ten kraj od komunizmu i kataklizmu wojny światowej.

Gorącym czcicielem Matki Boskiej Fatimskiej jest były Proboszcz Parafii pw. św. M. Kolbego w Słupsku (obecnie dyrektor Caritas Polska)ks. dr Marian Subocz. On to zainaugurował nabożeństwa fatimskie w tej parafii oraz zorganizował w 2007 r. pielgrzymkę parafian do miejsc objawień oraz do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela. Pielgrzymi w Fatimie po wieczornym różańcu, odmawianym w Kaplicy Objawień w wielu językach, mogli uczestniczyć w uroczystych procesjach ze świecami na placu przed Sanktuarium. Pielgrzymów zaskoczyły skromne domy rodzinne wizjonerów w miejscowości Aljustrel i proste ich wyposażenie. Można było również porozmawiać z krewnymi siostry Łucji i innymi mieszkańcami wioski , którzy dzielili się informacjami o objawieniach. W tej miejscowości 12 maja 1964 roku zainaugurowano Drogę Krzyżową , która została ufundowana przez węgierskich katolików , zmuszonych do wyemigrowania na Zachód, po zdławieniu przez komunistów powstania w 1956 r. Na dwu kilometrowej drodze zlokalizowane są kapliczki z białego marmuru z rzeźbionymi w kamieniu stacjami; stacja końcowa to kaplica z trzema krzyżami pw. św. Stefana patrona Węgier . To wszystko dopełnione zostało zwiedzaniem Klasztoru w Coimbrze ( pierwszej stolicy Portugalii) w którym siostra Łucja spędziła ostatnie lata życia.
Te silne przeżycia spowodowały również żal, że nie wszyscy Parafianie mogą pokłonić się Matce Bożej w Fatimie. Postanowiliśmy im to umożliwić i przywieźć Jej kopię do Słupska. Dzięki operatywności ks. Subocza zakupiono ją od miejscowych zakonnic wraz z ozdobnym różańcem. Środki na zakup i przewóz zostały spontanicznie zebrane wśród pielgrzymów; każdy z nich, w zależności od swoich możliwości, złożył dodatek do kapelusza.
Radość naszą dopełnił fakt, że Matka Boska, jako nadprogramowy uczestnik pielgrzymki i jako tzw. przesyłka specjalna, przyleciała z nami w luku bagażowym na lotnisko w Berlinie, a stąd z należytą atencją została przewieziona do naszej parafii w Słupsku. Od tego czasu nasi parafianie mogą oddawać jej należytą cześć, w czasie regularnie odbywających się ( sześć razy w roku) nabożeństw fatimskich ze świecami.
Na zakończenie należy zauważyć , że przesłanie fatimskie jest nadal aktualne – jak powiedział przywołany już kard. Bertone – „ Fatima nie jest bowiem mitem , lecz faktem i orędziem, które naznaczyły wiek XX i odbiły się echem w niezwykle bolesnym doświadczeniem Papieża”. Jak wiadomo Ojciec Święty Jan Paweł II otwarcie głosił , po zamachu i ocaleniu życia z 13- go maja 1981 r. ( w rocznicę objawień fatimskich ) , że życie zawdzięcza Matce Bożej i za to, 13-go maja następnego roku podziękował w Fatimie. Od 13-go maja 2009 r. trwa Wielka Nowenna Fatimska, która ma przygotować wiernych do uroczystej 100 rocznicy objawień fatimskich.

Antoni Szreder